Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva Európske univerzity: Rada EÚ prijala svoje záveryDňa 17. mája 2021 Rada prijala závery o iniciatíve „Európske univerzity“ – prepojenie vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácie a spoločnosti: príprava podmienok pre nový rozmer európskeho vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva, ktorú začali lídri EÚ v roku 2017, sa naplno rozbehne počas finančného obdobia EÚ 2021 – 2027. Študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci by v rámci „aliancií európskych univerzít“ mali mať možnosť bez problémov sa pohybovať medzi partnerskými inštitúciami na účely odbornej prípravy, výučby a vykonávania výskumu.

Ministri vo svojich záveroch nabádajú členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že iniciatíva zostane ústredným prvkom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, pričom poskytne inšpiráciu pre transformáciu vysokoškolského vzdelávania v EÚ a prispeje k dosiahnutiu ambicióznej vízie inovatívneho, globálne konkurencieschopného a atraktívneho európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru. Rada na tento účel členské štáty vyzýva, aby na podporu rozvoja „Európskych univerzít“ využili všetky dostupné možnosti financovania vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF), t.j rozpočtový nástroj EÚ na obdobie po kríze.

Ministri tiež odporúčajú intenzívnejšiu spoluprácu medzi orgánmi v oblasti vzdelávania, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a zainteresovanými stranami s cieľom odstrániť prekážky spolupráce na európskej úrovni. V tejto súvislosti navrhujú preskúmať potrebu a uskutočniteľnosť spoločných európskych titulov v rámci „aliancií európskych univerzít“. „Európske univerzity“ by mali podporovať postupný prístup k spoločným systémom náboru učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorý je zameraný na účinnú „viacsmernú“ a „vyváženú“ cirkuláciu mozgov v celej Európe a ktorý sa spája s posilnenou zodpovednou kariérou v oblasti výskumu a výučby, najmä pre mladých výskumných pracovníkov.

Na to, aby členské štáty mohli monitorovať vývoj iniciatívy „Európske univerzity“, ministri Komisiu požiadali, aby do konca roka 2021 informovala o hlavných výsledkoch preskúmania prvých aliancií v polovici trvania.

Tlačovú správu Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 21.5.2021, slord