Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva Mission Innovation predstavuje novú globálnu koalíciu na podporu čistého vodíkového hospodárstvaDňa 2. júna 2021, pri príležitosti 6. zasadnutia ministrov k iniciatíve „Mission Innovation“ v Čile, sa Európska komisia a ministri z Austrálie, Rakúska, Kanady, Čile, Číny, Nemecka, Indie, Talianska, Maroka, Nórska, Saudskej Arábie, Kórejskej republiky, Spojené kráľovstvo a USA spoločne zaviazali spolupracovať na misii Čistý vodík (Clean Hydrogen Mission) v rámci druhej fázy iniciatívy Mission Innovation (2.0).

Cieľom misie Čistý vodík je znížiť náklady na čistý vodík pre konečného používateľa na 2 doláre za kilogram do roku 2030 a dodať po celom svete najmenej 100 rozsiahlych integrovaných vodíkových údolí.

Misia vytvorí dynamické a ambiciózne spojenectvo medzi krajinami, podnikmi, investormi a výskumnými ústavmi s cieľom urýchliť inovácie v oblasti čistého vodíka. Bude to zahŕňať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s cieľom ďalej rozvíjať Čisté vodíkové údolia a urýchliť budovanie globálneho hospodárstva s čistým vodíkom v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Misia Čistý vodík sa začína na počiatočné obdobie piatich rokov a v závislosti od dosiahnutého pokroku sa môže predĺžiť o ďalších päť rokov, aby sa podporilo plnenie jej kľúčových cieľov do roku 2030.

Mission Innovation je globálna iniciatíva 22 krajín a Európskej únie zameraná na oživenie a urýchlenie globálnych inovácií v oblasti čistej energie, na dosiahnutie prielomov v oblasti výkonnosti a zníženia nákladov a na zabezpečenie široko dostupných a spoľahlivých riešení pre čistú energiu. Jeho druhá fáza bola oznámená na ministerskom stretnutí Mission Innovation dňa 2. júna 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 9.6.2021, slord