Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva na vyškolenie európskych deep tech talentovIniciatíva s názvom Deep Tech Talent Pledge je súčasťou nového európskeho inovačného programu s ambicióznym cieľom vyškoliť milión jednotlivcov v oblasti deep tech. Tí vytvoria európsku skupinu budúcich inovátorov napomáhajúcu pri riešení zložitých výziev, ktorým Európa čelí.

Iniciatíva sa primárne zameriava na členské štáty EÚ, no ostáva otvorená aj pridruženým krajinám programu Horizont Európa a partnerským krajinám EÚ. Členstvo je otvorené širokej škále partnerov, ktorí získajú prístup k rôznym nástrojom na propagáciu vlastných iniciatív a schopností, poskytne centrálny adresár kurzov, vzdelávacích  inštitúcií a potenciálnych partnerov, stáží a štipendií, mnoho ďalšieho.

Svoj záujem o účasť môžete vyjadriť vyplnením prihlášky ako poskytovateľ vzdelávania a odbornej prípravy, podnik alebo združenia podnikov, finanční partneri či ako členské štáty a inštitucionálni partneri.

Viac informácií:

Zverejnené 7.11.2022, Slord