Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva Science meets Regions: Výzva určená pre regionálne a lokálne úrady



Aké sú výzvy vo Vašom regióne?

  • Udržateľný rozvoj?
  • Digitálna transformácia?
  • Starnutie populácie?
  • Iné ťažkosti?

Ako by mohla veda pomôcť pri ich riešení?

Spojte miestnu komunitu a vedcov a diskutujte o politických otázkach vo vašom regióne!

Prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov bude vybraným uchádzačom udelená finančná podpora, ktorá umožní regionálnym a lokálnym úradom zorganizovať inovatívne podujatia a ďalšie iniciatívy pomáhajúce riešiť lokálne problémy.

Regionálne a lokálne autority z celej Európy si môžu podať žiadosť do 24. septembra 2021.

Všetky informácie nájdete tu.

Sprievodný dokument pre žiadateľov obsahujúci všetky informácie je k dispozícii na tomto odkaze.

Odkazy na prihlasovacie formuláre:

Zverejnené 25.8.2021, aktualizované 21.9.2021 slord