Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inovačná výkonnosť EÚ sa napriek výzvam naďalej zlepšujeEurópska komisia zverejnila dňa 22.9.2022 vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácií (European Innovation Scoreboard) za rok 2022, z ktorého vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2015 zvýšila približne o 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa dosiahlo zlepšenie v 19 členských štátoch a v ôsmich nastal pokles. Globálni konkurenti, ako napríklad Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty, majú však aj  naďalej výkonnostný náskok pred EÚ. Napriek tomu EÚ zmenšila rozdiel oproti týmto krajinám a od roku 2021 prekonala Japonsko.

Kľúčové zistenia:

Na základe dosiahnutých výsledkov sa členské štáty delia do štyroch výkonnostných skupín:

 1. Inovační lídri (výkonnosť je vyššia ako 125 % priemeru EÚ)
  • (Švédsko- najúspešnejšou krajinou v EÚ, Belgicko, Dánsko, Holandsko a Fínsko)
 2. Silní inovátori (od 100 % do 125 % priemeru EÚ)
  • (Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko)
 3. Mierni inovátori (od 70 % do 100 % priemeru EÚ)
  • (Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovinsko)
 4. Začínajúci inovátori (pod 70 % priemeru EÚ)
  • (Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko)

Podobne ako v predchádzajúcich verziách európskeho prehľadu výsledkov inovácií sa v prípade niekoľkých ukazovateľov použili predbežné údaje, aby sa zabezpečilo využitie najnovších informácií. Zloženie skupín by mohlo byť iné, ak by boli na výpočty k dispozícii konečné údaje, najmä v prípade ak je krajina veľmi blízko prahu výkonnostnej skupiny.

Rozdiely v inováciách v EÚ pretrvávajú. Inovační lídri a väčšina silných inovátorov sa nachádza v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a vznikajúcich inovátorov v južnej a východnej časti. Okrem toho, krajiny s najnižšou výkonnosťou zaostávajú ešte viac.

V rámci nového Európskeho inovačného programu, ktorý bol prijatý v júli 2022, sa Komisia zameria na prekonanie inovačných rozdielov v EÚ a na to, aby sa Európa stala vedúcim hráčom na globálnom inovačnom poli.

Správa sa týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín v Európe a vo svete. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli do tohtoročného vydania zaradené ďalšie tri krajiny, a to Albánsko, Čile a Mexiko.

Slovensko

Slovensko je rozvíjajúci sa inovátor s výkonnosťou na úrovni 64,3 % priemeru EÚ. Výkonnosť rastie približne o polovicu nižším tempom ako EÚ a rozdiel sa zväčšuje.  Má nižší príjem na obyvateľa a pomalší rast ekonomiky. Vznik podnikov, podnikateľská aktivita čistý prílev FDI pozitívne prispievajú k inovačnej klíme, absencia výdavkov na R&D prispieva negatívne. Ukazovatele riadenia a politického rámca ako hnacích síl v oblasti výskumu a inovácií sú pod úrovňou EÚ a vykazuje aj podpriemerné výsledky v ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy a environmentálnych inovácií.  Výrazný pokles sa zaznamenal aj medzi absolventami doktorandského štúdia, pri ktorom hodnota klesla o 45,8 % v porovnaní s  EÚ v roku 2015.

Pozadie

Európsky prehľad výsledkov inovácie (EIS) poskytuje od roku 2001 porovnávaciu analýzu inovačnej výkonnosti krajín EÚ, iných európskych krajín a regionálnych susedov. Hodnotí relatívne silné a slabé stránky jednotlivých štátov a pomáha krajinám identifikovať oblasti, ktoré je potrebné riešiť.

Európsky prehľad výsledkov inovácií poukazuje na záväzok EÚ a jej členských štátov k inováciám, ako aj k výskumu, ktorý je založený na excelentnosti a je konkurencieschopný, otvorený a zameraný na talenty. Podporuje tiež rozvoj politík na posilnenie inovácií v Európe a informuje ich tvorcov v rýchlo sa vyvíjajúcom globálnom kontexte. Výskum a inovácie boli okrem toho dôležitou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom, čím podporili aj udržateľnú a inkluzívnu obnovu Európy.

Viac informácií:

Zverejnené 26.9.2022, slord