Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inovačný fond mobilizuje 122 miliónov eur na projekty na podporu dekarbonizácie hospodárstvaPo prvýkrát od vytvorenia Inovačného fondu Európska únia investuje 118 miliónov EUR do 32 malých inovatívnych projektov v 14 členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku.

Z grantov sa podporia projekty zamerané na uvedenie nízkouhlíkových technológií na trh v energeticky náročných priemyselných odvetviach, ako aj v odvetviach vodíka, uskladňovania energie a energie z obnoviteľných zdrojov.

Okrem týchto grantov využije 15 projektov v 10 členských štátoch EÚ a Nórsku pomoc pri vypracúvaní projektov vo výške až 4,4 milióna eur.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií: 

Zverejnené 2.8.2021, slord