Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Interaktívny diagram rozdelenia rozpočtu programu Horizon EuropeCelkový rozpočet rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie, Horizon Europe, je 95,517 miliárd EUR na celé sedemročné obdobie (2021-2027).

Skladá sa zo základného balíka pre Horizon Europe a ďalších 5,4 miliárd EUR z Plánu obnovy Next Generation EU. Interaktívny diagram ukazuje rozdelenie celkového rozpočtu medzi piliere programu Horizon Europe a ich príslušné programové časti.

Diagram si môžete pozrieť na stránke ERA Portal Austria tu.

Zdroj: ERA Portal Austria, zverejnené 26.5.2021, slord