Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Interaktívny nástroj na monitorovanie a predvídanie demografických zmien v EÚDňa 29. apríla 2021 spustila Európska komisia interaktívny online nástroj s názvom „Atlas demografie“ na zobrazovanie, monitorovanie a predvídanie demografických zmien v Európskej únii.

Tento nástroj bol vyvinutý v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC) a poskytuje rýchly a ľahký prístup ku komplexnému súboru demografických údajov a poznatkov zhromaždených na úrovni miest a obcí, regiónov, štátov, ako aj celej EÚ.

Obsahuje oficiálne štatistické údaje a prognózy Eurostatu, nové údaje s vysokým priestorovým rozlíšením vypracované JRC, ako aj tematické príbehy, ktoré spájajú demografické trendy s konkrétnymi oblasťami politiky.

Viac informácií:

Zverejnené 10.5.2021, slord