Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Investície EÚ do výskumu a vývoja sa v roku 2021 zvýšili na 328 miliárd eurEurostat, štatistický úrad EÚ, zverejnil štatistické údaje o výdavkoch EÚ na výskum a vývoj v roku 2021, podľa ktorých EÚ vynaložila na výskum a vývoj 328 miliárd eur, čo je o 6 % viac ako v predchádzajúcom roku (310 miliárd eur). V porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu o 43,9 %. Tieto miery zmien sú v bežných cenách, čo znamená, že odrážajú zmeny cien aj reálne zmeny vo výške výdavkov.

Pri pohľade na intenzitu výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, údaje ukazujú pokles z 2,31 % v roku 2020 na 2,27 % v roku 2021. Podľa Eurostatu by sa tento pokles dal vysvetliť oživením HDP v roku 2021 po výraznom poklese v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. Napriek tomu sa v porovnaní s rokom 2019 (2,23 %) pred pandémiou intenzita výskumu a vývoja v roku 2021 zvýšila o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.), zatiaľ čo v porovnaní s predchádzajúcimi 10 rokmi sa zvýšila o 0,25 p. b.

Spomedzi členských štátov EÚ bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja v roku 2021 zaznamenaná vo Švédsku (3,35 %), za ktorým nasledovalo Rakúsko (3,22 %) a Belgicko (3,19 %). Šesť členských štátov vykázalo v roku 2021 výdavky na výskum a vývoj pod 1 % svojho HDP: Rumunsko (0,48 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,71 %), Bulharsko (0,81 %), Cyprus (0,89 %) a Slovensko (0,95 %), čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 nárast o 0,05 p.b.

Dve tretiny členských štátov EÚ vykázali v roku 2021 vyššiu intenzitu výskumu a vývoja ako v roku 2011. K najvýraznejšiemu poklesu intenzity výskumu a vývoja však došlo vo Fínsku (-0,64 percentuálneho bodu), Estónsku (-0,51 percentuálneho bodu), Írsku (-0,49 percentuálneho bodu) a Luxembursku (-0,41 percentuálneho bodu). Na druhej strane rozpätia, najväčší nárast intenzity výskumu a vývoja v rokoch 2011 až 2021 zaznamenali Belgicko (+1,02 p. b.), Grécko (+0,76 p. b.), Poľsko (+0,69 p. b.), Rakúsko (+0,55 p. b.) a Chorvátsko (+0,53 p. b.).

Najväčší podiel na R&D mal naďalej podnikateľský sektor (66,08 % z celkového objemu vyplatených prostriedkov na R&D v roku 2021), nasledoval sektor vysokých škôl (21,58 %), vládny sektor (11,89 %) a súkromný neziskový sektor (0,44 %).

Viac informácií: 

Zverejnené: 6.12.2022, slord