Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IP Booster: Termín na predloženie žiadostíDovoľujeme si pripomenúť nasledujúci termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie služieb „IP Booster“ (Intellectual Property Booster), ktorý je 15. februára 2020. 

IP Booster je špecializovaná profesionálna služba financovaná Európskou komisiou, ktorá sa zameriava  na duševné vlastníctvo verejných výskumných organizácií, ktoré chcú využiť hodnotu svojich výskumných výsledkov a uspieť v ich prieniku na trh. Táto poradenská služba má za cieľ preskúmať a vyhodnotiť konkrétny výskum a zároveň vytvoriť najlepšiu stratégiu duševného vlastníctva pre daný výskum či určiť typ a stupeň IP ochrany potrebný pre konkrétny subjekt..

Služba IP Booster bude pre úspešne vybraných uchádzačov poskytnutá bezplatne, avšak vzťahuje sa len na verejné výskumné organizácie a univerzity EÚ, ktorých výskumné projekty sú alebo boli financované prostriedkami EÚ a ktoré nevyužívajú národné zdroje financovania na pokrytie obdobných služieb.

Ďalšie termíny môžete sledovať na webovej stránke služby IP Booster.

Viac informácií: