Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Izrael sa pripojil k programu Horizont EurópaDňa 6. decembra 2021 nadobudla platnosť asociačná dohoda Izraela k programu Horizont Európa. Podpísali ju Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Haim Regev, veľvyslanec Izraela pri EÚ a NATO.

Izraelskí výskumníci, inovátori a výskumné subjekty sa teraz môžu zúčastňovať programu za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov .

Združenie podporuje ‘Globálny prístup k výskumu a inováciám’ a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k úrovni globálnej otvorenosti potrebnej na dosiahnutie excelentnosti, združovanie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj dynamických inovačných ekosystémov.

Pridruženie Izreaela je príležitosťou na pokračovanie a ďalšie prehlbovanie spolupráce v oblasti výskumu so zameraním na spoločné priority, ako je zelená a digitálna transformácia, verejné zdravie aj prelomové inovácie. Krajina má dlhú históriu pridruženia k rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Od roku 1996 ide o úspešnú spoluprácu s viac ako 5 000 zaznamenanými spoločnými výskumnými projektmi.

Objavilo sa viacero úspešných príkladov vrátane najnovšieho udelenia ceny EÚ pre ženy inovátorky na rok 2021 Izraelčanke Daphne Haim Langford za jej prácu na prevratných medicínskych riešeniach na liečbu špecifických očných ochorení. Medzi ďalšie príklady úspešnej spolupráce v rámci programu Horizont 2020 patria: IT platforma na zvládanie extrémnych poveternostných udalostíbeAWARE; ručný senzor na zisťovanie rakoviny prostredníctvom dychu človeka – SniffPhone; nanoobalový materiál na zníženie potravinového odpaduNANOPACK; ekologickejšia výroba hliníkaENEXAL; a inteligentné cestné kolíky na zvýšenie bezpečnosti na cestách – InRoad  a ďalšie.

V programe Horizont 2020 sa Izrael spomedzi asociovaných krajín umiestnil na treťom mieste z hľadiska celkovej účasti v programe a patril medzi najúspešnejšie krajiny v pilotnom projekte Európskej rady pre inovácie (EIC) a v nástroji pre MSP. Izrael dosiahol vynikajúce výsledky v oblasti IKT, zdravotníctva, modernej výroby, potravín a biotechnológií, ako aj životného prostredia a energetiky.

Celú správu nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 13.12.2021, slord