Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ján Figeľ sa stal členom Správnej rady EITDňa 3. mája 2021 vymenovala komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, štyroch nových členov Správnej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Jedným z týchto štyroch nových členov sa stal Ján Figeľ.

Ján Figeľ bol prvým slovenským eurokomisárom. Bol tiež hlavným vyjednávačom v prístupovom procese Slovenska do EÚ. Vo vnútroštátnej politike pôsobil ako podpredseda a poslanec parlamentu, podpredseda vlády a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.

Figeľ informoval, že cieľom inštitúcie je napomáhať tvorbe, rozvoju a prenosu inovácií medzi vedou, výskumom, univerzitami a firmami v prioritných oblastiach, ako sú klimatické zmeny, nerastné suroviny, inovačná energetika, potraviny a zdravie. S inštitútom zároveň spolupracujú vedci, študenti a podnikatelia z krajín Európskej únie. Organizácia sídli v Budapešti.

Inovácie vznikajú spojením vedy a výskumu, vzdelávania a podnikania. Zo súčasnej celkovej krízy v Európe a vo svete vedie cesta k rozvoju cez takúto cielenú, rozumnú a výhodnú spoluprácu,“ uviedol v tejto súvislosti Figeľ. Dodal, že vymenovanie do Správnej rady inštitútu je pre neho návratom k inštitúcii, ktorú v rokoch 2006 až 2008 ako člen Európskej komisie pomáhal zakladať.

Ďalšimi troma členmi sa stali:

  • Janis Grevins (Lotyšsko) – akademický pracovník so silným zameraním na inštitucionálny rozvoj, implementáciu technológií a obchodné väzby.
  • Nora Khaldi (Írsko) – zakladateľka a výkonná riaditeľka biotechnologickej spoločnosti Nuritas.
  • Razvan Nicolescu (Rumunsko) – predtým pôsobil ako rumunský minister energetiky. V súčasnosti je partnerom spoločnosti Deloitte Rumunsko.

Súvislosti

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008, aby posilnila inovačnú schopnosť Európy. EIT je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (predtým Horizont 2020, 2014 – 2020).

Inštitút je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: sme.sk a oficiálne stránky EIT

Zverejnené 6.5.2021, slord