Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Joint Research Centre vyhlásilo výzvu na nové pracovné miestaSpoločné výskumné centrum spustilo novú výzvu pre výskumníkov na pracovné miesta.  V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom EPSO účtu do 1.marca 2015

Výzva sa týka výskumníkov pôsobiacich v nasledovných oblastiach:

  • prírodné vedy
  • kvantitaívne vedy
  • humanitné a spoločenské vedy
  • poľnohospodárske a environmentálne vedy
  • lekárske vedy

Väčšina pracovných miest majú výkon práce na inštitútoch JRC v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Španielsku a Holandsku.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-call-researchers-9875