Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JPI FACCE – výzvy na predkladanie návrhov v oblasti udržateľného a odolnejšieho poľnohospodárstva pre potravinové i nepotravinové systémyNávrhy sú očakávané v rámci rôznorodej ale integrovanej, potravinovej a nepotravinovej produkcie biomasy a transformačných systémov (vrátane biorafinácie).

Výzva bude otvorená 7. januára 2015

Viac informácii nájdete tu a priamo o výzve tu.