Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JPND spúšťa aktualizovanú výskumnú a inovačnú stratégiuIniciatíva spoločného programovania pre výskum neurodegeneratívnych ochorení (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research Initiative, ďalej len „JPND“) zverejnila aktualizovanú Stratégiu výskumu a inovácií (Research and Innovation Strategy, „RIS“).

Cieľom aktualizovanej stratégie je poskytnúť jednotný rámec podpory pre špičkový výskum v oblasti neurodegeneratívnych ochorení.

Stratégia výskumu a inovácií z roku 2019 poskytuje plán budúcich investícií do výskumu s cieľom zlepšiť prevenciu, diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov pri neurodegeneratívnych ochoreniach. Vychádza z rámca stanoveného v pôvodnej výskumnej stratégii, ktorá bola vydaná v roku 2012, a aktualizuje ju, aby sa zabezpečilo, že bude mať naďalej vplyv na výskumnú obec a medzi politikmi. Vydanie z roku 2019, ktoré bolo publikované 23. apríla 2019, bolo uverejnené po konzultáciách so zainteresovanými stranami JPND.

Stratégia identifikuje päť tematických priorít pre budúci výskum:

  • Pôvod a progres v oblasti neurodegeneratívneho ochorenia
  • Mechanizmy a modely chorôb
  • Definície diagnózy, prognózy a ochorenia
  • Rozvoj terapií, preventívnych stratégií a intervencií
  • Zdravotná a sociálna starostlivosť

Viac informácií: