Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia hľadá expertných členov do Fóra pre udržateľnú dopravuZainteresované organizácie majú možnosť si do 15.11.2022 podať prihlášku o členstvo vo Fóre pre udržateľnú dopravu (STF). Vybraných bude maximálne 30 expertných organizácií typu C – odborné organizácie. Funkčné obdobie súčasných členov bolo predĺžené o dva roky do 31.12.2022, Komisia teraz vyhlasuje novú výzvu na opätovné vymenovanie členov typu C na maximálne obdobie 5 rokov začínajúce 1.1.2023.

Pri posudzovaní žiadostí budú zohľadňované nasledujúce kritériá:

relevantné kompetencie a skúsenosti na medzinárodnej úrovni v oblastiach súvisiacich s udržateľnou mobilitou (obzvlášť relevantné organizácie: environmentálne, organizácie v oblasti mobility, organizácie spotrebiteľov a občianskej spoločnosti, výrobcovia či dodávatelia alternatívnych palív, výrobcovia vozidiel, príslušní prevádzkovatelia a používatelia dopravy, príslušní poskytovatelia služieb mobility, príslušné akademické alebo výskumné a inovačné organizácie…)

spôsobilosť, skúsenosti a preukázaná znalosť angličtiny navrhovaného zástupcu, umožňujúce aktívnu účasť na pracovných diskusiách.

STF bolo zriadené Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (DG MOVE) v roku 2015. Cieľom je podporiť realizáciu programov v oblasti alternatívnych palív, udržateľnej mobility či infraštruktúry. STF sa skladá zo 60 členov, pričom polovica miest je vyhradená pre členské štáty či iné verejné subjekty, druhá polovica miest je otvorená odborným organizáciám pôsobiacim v oblasti udržateľnej mobility či environmentálnym organizáciám.

Viac informácií:

Zverejnené 9.11.2022, Slord