Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia hľadá expertov na monitorovanie misií EÚEurópska komisia zverejnila začiatkom októbra výzvu na výber expertov, ktorých prácou bude sledovať vykonávanie misií EÚ na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ide o skupinu až 9 nezávislých odborníkov so skúsenosťami a znalosťami s misiami EÚ, s meraním výkonnosti inovačných a výskumných politík. Experti by mali zároveň preukázať dobrú znalosť implementácie  a monitorovania národných politík či iniciatív. Uzávierka prihlášok je 5.11.2022.

Viac informácií:

Zverejnené 20.10.2022, Slord