Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia hľadá expertov na poradenstvo ohľadom možnej Misie o novom európskom Bauhause – PREDĹŽENÉThe New European Bauhaus - tetRRIS

Európska komisia vyhlásila výzvu pre expertov na zapojenie sa do poradnej skupiny expertov – Misijnej rady s cieľom vytvoriť štruktúru potenciálnej novej misie na nový európsky Bauhaus v rámci programu Horizont Európa. Hlavnou úlohou Misijnej rady bude poskytovať Komisii usmernenia týkajúce sa rozvoja potenciálnej budúcej misie Nový európsky Bauhaus, ktorú Európska komisia navrhla 19. júla 2023. Tieto usmernenia budú zahŕňať:

  • poskytovanie náhľadu na navrhovanú koncepciu misie vrátane načrtnutia jej cieľov, definovania príslušných ukazovateľov a stanovenia vhodných časových harmonogramov;
  • poskytovanie poradenstva o konkrétnom obsahu výskumu a inovácií (VaI) potrebnom na dosiahnutie cieľov navrhovanej misie. V tomto poradenstve sa zohľadnia príspevky zainteresovaných strán a prípadne verejnosti, čím sa podporia investície do odvážnych inovácií súvisiacich s novým európskym Bauhausom.

Misijná rada navrhovanej misie EÚ o novom európskom Bauhause sa skladá z vyváženého tímu maximálne 15 vysokopostavených odborníkov rôzneho zamerania. Títo by mali pokrývať viaceré oblasti, ako sú podnikanie, verejná správa, veda, výskum a inovácie, kultúra, angažovanosť občanov a organizácie občianskej spoločnosti, a to z celej Európy i mimo nej. Členovia rady misie sú jednotlivci vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti, ktorí konajú nezávisle a vo verejnom záujme. Členovia rady misie by mali mať schopnosť strategického analytického myslenia, mali by preukázať jasné pochopenie nového európskeho Bauhausu a preukázať hlboké odhodlanie pre úspech navrhovanej misie.

Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze a stránkach Európskej komisie.

Prihlásiť sa je možné na tomto odkaze.

Deadline na prihlásenie je 15.9.2023 o 12:00.

Nový európsky Bauhaus (NEB) je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je vytvoriť udržateľné, inkluzívne a krásne štvrte, ktoré povedú k lepšej kvalite života občanov. Jej cieľom je starať sa o potreby planéty, nenechať nikoho bokom a využiť európsku kultúru a kultúrnu rozmanitosť. Nový európsky Bauhaus prvýkrát ohlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave na SOTEU 2020 a jeho spustenie sa uskutoční začiatkom roka 2021.

Navrhovaná misia Nový európsky Bauhaus, zameraná na inovácie, by mala za cieľ zmeniť štvrte k lepšiemu, aby boli do roku 2035 krásne, udržateľné a inkluzívne. Tieto štvrte by mali fungovať ako „živé laboratóriá“ pre inovácie, ktoré by viedli k zdokonaľovaniu existujúcich noriem a vytváraniu nových, ktoré by sa následne stali podkladom pre predpisy a verejné obstarávanie. Navrhovaná nová európska misia Bauhaus by tiež spolupracovala s ľuďmi na budovaní väčšej spoločenskej akceptácie politík zelenej dohody, podporovala by spoločenskú zodpovednosť za zelené riešenia a podnecovala zmeny správania potrebné na dosiahnutie cieľov zelenej dohody.

Zverejnené 9.8.2023, slord