Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia hľadá odborníkov na nové digitálne technológie vo verejnom sektoreV nadväznosti na Nový európsky inovačný program, Európska komisia plánuje zriadiť skupinu expertov pre nové digitálne technológie vo verejnom sektore. Skupina sa zameria na využívanie nových technológií na podporu verejného sektora s cieľom zlepšiť, optimalizovať a inovovať jeho činnosť a poskytovanie služieb. Experti budú pracovať na konkrétnych prípadoch vybraných komisiou.

Odborníci môžu tiež poskytovať poradenstvo v súvislosti s podpornými opatreniami a programami, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, digitálneho poskytovania kľúčových verejných služieb občanom a podnikom a experimentovania orgánov verejnej moci s novými pokročilými digitálnymi technológiami v kontrolovanom prostredí (regulačné pieskoviská).

Odborníkmi môžu byť nezávislí jednotlivci alebo organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť, začínajúce podniky, akademickú obec a výskumné organizácie. Musia preukázať príslušné kompetencie a skúsenosti, a to aj na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni, v oblastiach relevantných pre zavádzanie a využívanie nových technológií vo verejnom sektore. Kandidáti by mali mať solídne odborné/akademické skúsenosti v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

  • technológie a právo
  • regulačné návrhy a riadenie
  • digitálne technológie
  • etika a technológie
  • inovácie vo verejnom sektore

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do soboty 12. novembra 2022.

Viac informácií: Komisia hľadá odborníkov na nové digitálne technológie vo verejnom sektore

Zverejnené: 27.10.2022, slord