Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia hľadá popredných inovátorov do novej Európskej rady pre inovácieDňa 28. mája 2021 zverejnila Európska rada pre inovácie (EIC) výzvu na prejavenie záujmu o členstvo v novej rade EIC.

Podľa právnych predpisov programu Horizon Europe má táto rada významnú úlohu pri riadení implementácie EIC ako najambicióznejšieho európskeho programu pre inovácie s rozpočtom 10 miliárd EUR. Rada bude poskytovať poradenstvo najmä v oblasti stratégie EIC, pracovného programu a tematických portfólií s cieľom maximalizovať vplyv EIC a môže tiež poskytovať poradenstvo v širších otázkach politiky inovácií. Do Rady, ktorá by mala začať svoju činnosť v septembri, Komisia vyberie a vymenuje 15 až 20 členov.

Komisia hľadá podnikateľov, investorov a investorov do rizikového kapitálu, vedúcich predstaviteľov podnikov, výskumných a akademických pracovníkov s poprednými odbornými znalosťami v oblastiach budúcich a vznikajúcich technológií, prelomových a prevratných inovácií, zakladania a rozširovania podnikov, budovania inovačných ekosystémov a odborníkov na inovácie.

Členovia budú funkciu vykonávať osobne a budú vymenovaní na dvojročné funkčné obdobie, ktoré možno dvakrát obnoviť.

Uzávierka výzvy je 30. júna 2021.

Právnymi predpismi programu Horizon Europe sa taktiež zriaďuje nová funkcia predsedu rady EIC. Samostatná výzva na výber poprednej osobnosti zo sveta inovácií na túto pozíciu bude zverejnená čoskoro.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Viac informácií:

Zverejnené 3.6.2021, slord