Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia plánuje vytvoriť Spoločenstvo pre priemysel 5.0 na vzájomné zdieľanie skúseností a vytváranie sietíSpoločenstvo pre priemysel 5.0 (Industry 5.0 Community of Practice – CoP 5.0) bude združovať širokú škálu zainteresovaných strán európskeho inovačného ekosystému s cieľom zdieľať osvedčené postupy, spoluvytvárať opatrenia na implementáciu Priemyslu 5.0, prispievať k implementácii nového európskeho inovačného programu (NEIA) a poskytovať členom platformu na vytváranie sietí a nových spoluprác. Pomôže vytvoriť ponuku hodnôt pre zainteresované strany na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni na podporu a uplatňovanie zásad a postupov Priemyslu 5.0. Zúčastneným stranám uľahčí príležitosť vymieňať si nápady, podporovať synergie a získať podporu pri transformácii tradičných obchodných modelov na modely s väčším vplyvom.

Vývoj CoP 5.0 sa má riadiť postupným prístupom, ktorý sa začne jednoročnou pilotnou fázou (3. štvrťrok 2023 – 3. štvrťrok 2024), ktorá povedie k prípadnému vytvoreniu plne funkčného spoločenstva praxe na konci roka 2024.

Komplexné informácie týkajúce sa pilotnej fázy Spoločenstva pre priemysel 5.0 nájdete v zadávacích podmienkach.

Ako sa prihlásiť

Výzva je otvorená pre širokú škálu zainteresovaných strán z oblasti priemyslu 5.0 z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa. Účasť v spoločenstve postupov nebude odmeňovaná.

Žiadatelia musia predložiť dôkazy o opatreniach/iniciatívach na podporu alebo implementáciu Priemyslu 5.0 prostredníctvom zásad zameraných na človeka, odolnosť a udržateľnosť. Právnické osoby, ktoré majú záujem (nemôže sa prihlásiť jedna fyzická osoba), môžu svoj záujem o zapojenie sa do pilotnej fázy CoP 5.0 vyjadriť vyplnením tohto profilu do 31. júla 2023.

Výberové konanie

Výber členov Spoločenstva pre prax v oblasti priemyslu 5.0 uskutoční ad hoc výberová komisia v rámci Európskej komisie a bude sa zakladať na vyššie uvedených výberových kritériách. Komisia má výlučnú a absolútnu právomoc vybrať uchádzačov na základe uvedených kritérií. Všetci uchádzači dostanú e-mailové oznámenia o výsledkoch výberu.

Viac informácií:

Zverejnené 21.7.2023, slord