Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia sa snaží získať podklady pre kódex postupov výskumných pracovníkov v oblasti štandardizácieEurópska komisia 18. mája 2022 iniciovala otvorenú konzultáciu k návrhu kódexu postupov výskumných pracovníkov pri štandardizácii Kódex postupov poskytne súbor odporúčaní relevantných pre programy EÚ, vnútroštátne a miestne programy v oblasti výskumu a inovácií (R&I), ako môžu príjemcovia verejných prostriedkov najlepšie zhodnotiť výsledky projektov prostredníctvom štandardizácie.

Výskumné univerzity by mali budovať kapacity na podporu zhodnocovania výsledkov výskumu a inovácií prostredníctvom štandardizácie. Niektoré odporúčania sú zamerané na politickú úroveň, primárne na Európsku komisiu, vnútroštátne a miestne orgány a organizácie podieľajúce sa na normotvorbe.

Všetky zainteresované strany z oblasti vedy, priemyslu a verejnosti, môžu podávať svoje pripomienky do 14. júna 2022.

Viac informácií:

Verejná konzultácia

Zverejnené 30.05.2022, slord