Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia spúšťa jednotné kontaktné miesto na podporu výskumníkov z UkrajinySpustenie portálu „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ – ERA4Ukraine. Zdroj: https://euraxess.ec.europa.eu

Európska komisia spustila 22. marca 2022 portál „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ – ERA4Ukraine. Ide o jednotné kontaktné miesto pre informačné a podporné služby určené pre výskumných pracovníkov, ktorí na Ukrajine buď pôsobia, alebo odtiaľ museli utiecť.

Portál združuje iniciatívy na úrovni EÚ, a to podľa krajín a mimovládnych skupín. Jeho cieľom je pomôcť výskumným pracovníkom z oblastí postihnutých konfliktom nájsť bývanie a pracovné príležitosti, uľahčiť uznávanie ich diplomov a ponúknuť im ďalšie služby.

Portál ERA4Ukraine je spustený v existujúcej sieti EURAXESS, ktorá podporuje výskumných pracovníkov a prepája vyše 600 centier a 43 vnútroštátnych portálov v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Všetky informácie budú čoskoro k dispozícii v anglickom aj ukrajinskom jazyku. Každý členský štát a pridružená krajina majú vnútroštátny portál, na ktorom sú štruktúrovaným spôsobom uvedené podporné služby. Doteraz je k dispozícii 30 portálov pre jednotlivé krajiny.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel v tejto súvislosti uviedla, že EÚ stojí za ukrajinskými výskumníkmi a inovátormi, ktorí čelia bezprecedentným okolnostiam v dôsledku ruskej invázie. Ako vysvetlila komisárka: „Ukrajinskí vedci a výskumní pracovníci významne prispievajú k výskumu a inováciám v EÚ. Ešte pred ratifikáciou pridruženia Ukrajiny k programu Horizont Európa sme zabezpečili, aby mohli úspešní príjemcovia získavať finančné prostriedky z programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Spustenie projektu ERA4Ukraine je ďalším dôležitým opatrením na podporu našich ukrajinských partnerov.“

V rovnakom duchu už minulý týždeň predsedníčka Európskej rady pre výskum (ERC) Maria Leptin požiadala všetkých 5 600 príjemcov grantov ERC, aby poskytli dočasné zamestnanie výskumným pracovníkom z radov utečencov a podpornému personálu z Ukrajiny. Nová iniciatíva ERC je súčasťou portálu ERA4Ukraine. V priebehu posledných niekoľkých dní bolo zaevidovaných 380 ponúk.

K ďalším iniciatívam EÚ patria prístup k projektu Science4Refugees, existujúca iniciatíva EURAXESS, ktorá utečencom poskytuje stáže, prácu na čiastočný i na plný úväzok, ako aj prístup k Európskemu výskumnému spoločenstvu, prístup k stránkam Solidarita EÚ s Ukrajinou a akcie Marie Curie-Skłodowskej – výskumní pracovníci v ohrození.

Portál ERA4Ukraine odkazuje aj na stránku #Science4Ukraine – komunitnú skupinu študentov a výskumných vedcov z akademických inštitúcií v Európe a po celom svete. Dobrovoľníci zhromažďujú a šíria informácie o možnostiach podpory na univerzitách, a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni, pre študentov a výskumných pracovníkov priamo pridružených k ukrajinskej akademickej inštitúcii.

Viac informácií:

Commission launches one-stop-shop to support researchers of Ukraine

Zdroj: TASR; https://euraxess.ec.europa.eu; https://ec.europa.eu, zverejnené: 22. 3. 2022, autor: rpa