Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia spustila cenu Industry 5.0 Všeobecné informácie

Európska komisia dňa 15. mája 2023 spustila cenu Indstry 5.0, ktorá predstavuje víziu európskeho priemyslu cieleného na dosiahnutie spoločenských cieľov presahujúcich zamestnanosť a hospodársky rast. Priemysel sa môže stať odolným poskytovateľom prosperity tým, že by sa výroba stala udržateľnejšou a do centra výrobného procesu by sa dostal blahobyt pracovníka.

Priemysel 5.0 ako kľúčová hnacia sila zapojenia priemyslu do Novej európskej inovačnej agendy môže prispieť k urýchleniu inovácií v rámci európskeho inovačného ekosystému a poskytnúť cielenú podporu startupom v oblasti deep-tech.

Koncept tejto ceny je pripravený v spolupráci so združením EFFRA, priemyselnou platformou MANUFUTURE, Európskou radou pre inovácie a Výkonnou agentúrou pre MSP (EISMEA) a EIT Manufacturing.

Projekty uchádzajúce sa o cenu by mali predstaviť inšpiratívne a uplatniteľné riešenia, ktoré sa zaoberajú 3 hlavnými piliermi Priemyslu 5.0: udržateľnosťou, orientáciou na človeka a odolnosťou

Prihlášky na zapojenie sa do ceny Industry 5.0 2023 sú už otvorené.

Podmienky súťaže

Oprávnenými projektmi sú také, ktoré získali financovanie z programu Horizont 2020, Horizont Európa alebo Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Na účasť sa osobitne vyzývajú projekty zahŕňajúce startupy zamerané na deep-tech.

Oficiálny dátum začatia projektu musí byť po 31. auguste 2018 a doterajší pokrok a výsledky projektov by mali mať jasné uplatnenie v priemysle.

Podrobné informácie o hodnotení sú dostupné v pravidlách súťaže. Prípustné a oprávnené projekty budú hodnotené a získajú umiestnenie na základe nasledujúcich kritérií:

  • prínos k orientácií na človeka
  • prínos k udržateľnosti
  • prínos k odolnosti
  • integrácia predchádzajúcich 3 kritérií do holistického príspevku z hľadiska vízie, inšpiratívnej sily a vzájomného účinku

Prihlášky

Prihlášky je potrebné podať pomocou vzorového formulára a musia sa riadiť usmerneniami uvedenými v pravidlách súťaže.

E-mailová adresa na zasielanie prihlášok: RTD-INDUSTRY-5.0_AWARD@ec.europa.eu

Prihlášky bude možné podávať do 1. septembra 2023, 17:00.

Ročník 2022

V roku 2022 získal ocenenie deep-tech startup RAMP-PV za svoj projekt upcyklácie surovín z fotovoltaických panelov. (získajte viac inšpirácie od minuloročných finalistov)

Viac informácií:

Oficiálna stránka súťaže

Podrobné pravidlá súťaže na stiahnutie

Správy Európskej komisie: Industry 5.0 Award contest opens: apply by 1 September 2023

Zverejnené 24.5.2023, slord