Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia spustila prvé vydanie Európskej ceny za humanitárnu inováciuDňa 21. marca 2023 spustila Komisia na Európskom humanitárnom fóre prvé vydanie Európskej ceny za humanitárnu inováciu (InnovAid). Cena bude udelená organizáciám a spoločnostiam, ktoré vyvíjajú technológie na poskytovanie kvalitnejšej humanitárnej pomoci zraniteľným ľuďom postihnutým krízami a prírodnými katastrofami. 

InnovAid je podporená Európskou radou pre inovácie (EIC) v rámci programu Horizont Európa.  Oceňuje európskych aktérov vyvíjajúcich technologické riešenia posúvajúce možnosti zachraňovania životov dopredu, a zvyšujúce výkonnosť a nákladovú efektívnosť humanitárnej reakcie. Cieľom je podnietiť zmenu a inšpirovať ďalších aktérov v oblasti, aby zintenzívnili akcie a podporili inovácie.

Prihlášky bude možné podávať do 3. októbra 2023. Pre potenciálnych záujemcov je naplánované online informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. mája. 

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť spoločnosti, humanitárne mimovládne organizácie a iné právnické osoby so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ alebo v krajine pridruženej k Horizontu Európa. Súťaž udelí 3 ceny, víťaz získa 250 000 EUR, zatiaľ čo dvaja ďalší umiestnení získajú 150 000 a 100 000 EUR.

Porota zložená z nezávislých odborníkov bude hodnotiť, ako zapojení aktéri posúvajú hranice technologických inovácií v humanitárnych núdzových situáciách na základe nasledujúcich kritérií:

  • Inovovanie pomocou nových technológií na riešenie potrieb ľudí v najzraniteľnejších situáciách;
  • Poskytovanie kvality a udržateľnosti riešení v porovnaní s existujúcimi postupmi;
  • Zabezpečenie cenovej dostupnosti a nákladovej efektívnosti a v porovnaní s existujúcimi riešeniami ponúknutie vyššej hodnoty vo vzťahu k cene;
  • Zapojenie koncových používateľov zabezpečením ich účasti na navrhovaní nástrojov, ktoré ich ovplyvňujú.

Viac informácií:

Podrobné pravidlá súťaže na stiahnutie 

Správy Európskej komisie: European Prize for Humanitarian Innovation. first edition kicks off

Sledujte aktualizácie na stránkach Európskej rady pre inovácie 

Zverejnené 11.4.2023, slord