Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia vyhlasuje výzvu pre vysídlených výskumníkov z UkrajinyProgram MSCA4Ukraine, ktorý financuje Komisia v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie, dnes zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu vysídlených výskumníkov z Ukrajiny.

Záujemcovia z radov hostiteľských organizácií a výskumníkov už môžu začať s prípravou svojich žiadostí a na webovej stránke  môžu získať prístup k službám na vyhľadávanie partnerov a špecifikáciám výzvy vrátane kritérií oprávnenosti, požiadaviek na podanie žiadosti, usmernení pre žiadateľov, ako aj podmienok.

Informačný deň pre potenciálne hostiteľské organizácie sa uskutoční 6. októbra. Výskumníci, ktorí sa chcú uchádzať o grant, by mali najprv pripraviť žiadosť so svojou potenciálnou hostiteľskou organizáciou, ktorá návrh predloží v mene výskumníka prostredníctvom online portálu. Žiadosti sa budú posudzovať priebežne, kým sa nevyčerpajú všetky dostupné finančné prostriedky.

Program umožní akademickým a neakademickým organizáciám v členských štátoch a krajinách pridružených k programu Horizont Európa hosťovať výskumníkov od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Schéma je vytvorená s cieľom pomôcť vynikajúcim vedcom pokračovať v práci v akejkoľvek oblasti výskumu a inovácií s vynikajúcimi podmienkami a prístupom k odbornej príprave, zručnostiam a možnostiam kariérneho rastu. Cieľom schémy je tiež uľahčiť opätovnú integráciu výskumníkov na Ukrajine, ak to podmienky umožňujú a taktiež obnoviť výskumné a inovačné kapacity krajiny.

Pozadie

Komisia podporuje výskumníkov z Ukrajiny prostredníctvom viacerých iniciatív EÚ a akcií Marie Skłodowska-Curie.

MSCA4Ukraine je súčasťou reakcie EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu, na potrebu prijať opatrenia na podporu vysídlených výskumníkov a umožniť im pokračovať v práci v Európe, čím sa pomáha chrániť ukrajinský systém výskumu a inovácií a sloboda vedeckého výskumu vo všeobecnosti. Spravujú ho niektoré z organizácií, ktoré sú súčasťou súčasného projektu InspirEurope financovaného z prostriedkov akcií Marie Skłodowska-Curie, ktorý už poskytuje podporu ohrozeným výskumníkom.

Dňa 22. marca 2022 Komisia spustila portál „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ (ERA4Ukraine), ktorý je jednotným kontaktným miestom pre informácie a podporné služby pre výskumníkov so sídlom na Ukrajine a taktiež utekajúcich z Ukrajiny. Portál združuje iniciatívy na úrovni EÚ, v jednotlivých krajinách a od mimovládnych skupín. Jeho cieľom je pomôcť postihnutým výskumníkom nájsť bývanie a pracovné príležitosti, uľahčiť uznávanie ich diplomov a ponúknuť ďalšie služby.

Viac informácií: Výzva pre výskumníkov z Ukrajiny

                         Informačné stretnutie k programu

Zverejnené: 29.9.2022, slord