Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia zverejní výzvu vo výške 50 miliónov EUR s cieľom pomôcť priemyslu transformovať výrobné kapacity v čase krízyEurópska komisia uvoľňuje 50 miliónov EUR z rozpočtu na výskum v rámci programu Horizont 2020, aby pomohla výrobnému sektoru rýchlejšie nájsť nové zameranie výrobných liniek. Pripravuje výzvu v hodnote 20 miliónov EUR určenú výlučne na transformovanie existujúcich výrobných liniek na výrobu zdravotníckych zariadení, vakcín a diagnostického materiálu. Zvyšných 30 miliónov EUR sa vyčlení na digitálne inovačné centrá a umelú inteligenciu pre výrobu s cieľom urýchliť digitalizáciu priemyselnej výroby.

Peter Dröll, riaditeľ pre priemyselné
technológie na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre výskum a inováciu,
v nedávnom webinári uviedol pre Science Business, že nové financovanie
bude oznámené už čoskoro. Povedal tiež, že výrobné potreby sú obrovské, no výrobné
kapacity zatiaľ nie sú schopné odpovedať týmto požiadavkám
.

Keď sa COVID-19 začal šíriť po celej
Európe, členské štáty si rýchlo uvedomili, že sú do veľkej miery závislé od
dodávok ochranných zariadení a testovacích súprav vyrobených v Číne. Niektorým
krajinám sa podarilo preorientovať výrobu na zníženie ich závislosti od narušených
globálnych dodávateľských reťazcov. Ak je už teraz výzvou výroba základného
vybavenia, ako sú masky a plášte, je podľa Drölla ťažko predstaviteľné, čo všetko
sa bude musieť vyrobiť, keď bude k dispozícii vakcína.

Komisia pracuje s predpokladom, že
pandémia koronavírusu nie je posledným šokom, ktorému Európa čelí, a nové
projekty programu Horizont 2020 pomôžu výrobným spoločnostiam lepšie sa
pripraviť na ďalšie veľké hospodárske narušenie. Preto sa výrobný systém musí
stať flexibilnejším.

Ako sa môžu adaptovať spoločnosti

Niektoré spoločnosti, najmä tie so silnými
oddeleniami výskumu a vývoja, čelia tejto kríze lepšie ako iné. 3D tlačiarenské
rameno spoločnosti HP so sídlom v Barcelone presunulo celý výrobný reťazec na
výrobu zdravotníckych ochranných pomôcok v priebehu niekoľkých týždňov. Teraz
vyrába diely na mechanické respirátory a stery určené na testy na koronavírus.
Zariadil to tak po tom, čo jeden z najväčších dodávateľov sterov v Európe musel
ukončiť výrobu z dôvodu opatrení talianskej vlády proti koronavírusu.

Na zníženie výrobných nákladov, zvýšenie
efektívnosti a efektívne využitie výrobných kapacít budú musieť spoločnosti s
obmedzenými finančnými prostriedkami implementovať nové technológie do svojich
výrobných reťazcov. Hlavnou prekážkou rýchlej a efektívnej stratégie  pretransformovania však nie je technológia,
ale samotné možnosti prijatia. Mnoho malých a stredných spoločností si
neuvedomuje, že už existuje veľa potrebných technológií. Až ďalší výskum však
ukáže, ako veľmi sú už aplikovateľné.

Balík na obnovenie

Aj keď spoločnosti dokážu pretransformovať
svoju výrobu, neznamená to automaticky, že budú mať dosť peňažných prostriedkov
na to, aby sa udržali nad vodou a investovali do nových technológií súčasne.

Generálny riaditeľ spoločnosti 3D HP
Printing, Ramon Pastor, vyzval tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni aj na
úrovni EÚ, aby naďalej poskytovali financovanie spoločnostiam, ktoré to
potrebujú, a pomohli im investovať do nových technológií.

Komisia má čoskoro predložiť balík na
oživenie hospodárstva, ktorý bude pravdepodobne oznámený spolu s novým návrhom
viacročného rozpočtu EÚ, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2021.

Podľa Drölla sa balík na oživenie zameria na dvojitý prechod EÚ na
digitálne a zelenšie hospodárstvo ako na spôsob prekonania krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Uviedol tiež, že počas leta Komisia otvorí aj novú výzvu na
výskumné a inovačné projekty, ktoré prispejú k hospodárskej obnove, pričom
niektoré z nových technológií a obchodných modelov, ktoré Európa potrebuje,
musia prejsť na ekologické hospodárstvo.

Priemyselné partnerstvá

Komisia sa tiež sústreďuje na vytváranie
približne 40 priemyselných partnerstiev, ktoré sa v januári rozbehnú v rámci
programu Horizon Europe. Niektoré z týchto partnerstiev podľa Drölla, prispejú
k ambícii Komisie udržať technologické vedúce postavenie vo výrobe, čo je
mimoriadne dôležité pre hospodárstvo a spoločnosť.

Jedno z týchto partnerstiev, stratégia
„Made in Europe“, je konkrétne zamerané na pomoc spoločnostiam nájsť nástroje,
ktoré potrebujú, aby boli odolnejšie voči hospodárskym otrasom a menej
vystavené prerušeniam dodávateľského reťazca. Komisia zverejní podrobné
výskumné a inovačné programy týchto partnerstiev do konca mája.

V apríli komisárka EÚ pre výskum a inovácie,
Mariya Gabriel, informovala poslancov Európskeho parlamentu, že Komisia
zvažuje, či potrebuje ďalšie partnerstvo v oblasti pripravenosti na pandémiu a
spoločenskej odolnosti. To bude však reálne až po tom, ako sa členské štáty
dohodnú na spoločnej stratégii riešenia problémov v budúcnosti, nakoľko
súčasné partnerstvá vhodne pokrývajú pandémiu pomerne dobre.

Viac informácií nájdete tu.