Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia nového projektu misie Adaptácia na zmenu klímyNenechajte si ujsť slávnostné spustenie projektu Pathways2Resilience, ktorý je jeden z hlavných projektov podporených v rámci Misie EÚ Adaptácia na zmenu klímy s cieľom posilniť postavenie 150 regiónov pri tvorbe transformačných adaptačných plánov.

Počas informatívneho podujatia s názvom „Resilient Europe: Empowering regions for climate adaptation“ za účasti hlavných predstaviteľov misie a signatárov charty misie bude dňa 23. novembra od 10.00 do 13.00 predstavený projekt a jeho hlavné poslania a aktivity.

Dozvieme sa, ako regióny úspešne napĺňajú ciele misie EÚ a ako vyzerá transformatívna adaptácia v praxi, od nových modelov financovania, cez zapojenie ekosystémov až po inovatívne politiky. Toto hybridné podujatie sa bude konať v Bruseli aj online.

Jedna z hlavných rečníčok, Elina Bardramová, manažérka misie adaptácie a riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA), sa podelí o skúsenosti z regiónov – ako kľúčovo ovplyvňujú odolnosť nášho kontinentu. Ak sa podujatia zúčastníte fyzicky v Bruseli budete mať tiež príležitosť stretnúť sa a diskutovať s regionálnymi zástupcami signatárov Charty misie a ďalších krajín, tvorcami politík EÚ, národnými vládami a odborníkmi na odolnosť voči zmene klímy.

Zároveň zástupcovia konzorcia projektu predstavia pripravovanú kaskádovú výzvu na predkladanie projektových návrhov od regiónov a komunít, ktoré budú mať možnosť získať finančnú pomoc a podporné odborné služby na rozvoj regionálnych transformačných stratégií a akčných plánov zameraných na odolnosť voči zmene klímy.

Viac informácií o projekte a REGISTRÁCIU nájdete na webovej stránke podujatia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizátorov podujatia: hello@pathways2resilience.eu

Projekt je koordinovaný: Fernando DIAZ LOPEZ, EIT Climate-KIC

PROGRAM PODUJATIA:

10:00 – 10:05       Welcome remarks

10:05 – 10:25       Keynote address

  • Elina Bardram, Director for Adaptation & Resilience, Communication and Civil Society Relations, DG CLIMA & Manager for the EU Mission on Adaptation to Climate Change, European Commission

10:25 – 11:05       Introduction to Pathways2Resilience and presentation of call for applicants

11:05 – 11:50       Panel discussion: “Transformative adaptation in practice: how are regions implementing the EU Mission?”

  • Maaria Parry, Chief Specialist, Centre for Economic Development, Transport and the Environment, North Ostrobothnia (Finland)
  • Fernando Pulido, Professor, University of Extremadura (Spain)             
  • Third panelist to be announced

11:50 – 12:10       Coffee break

12:10 – 12:55       Overview of Pathways2Resilience’s services to support regions’ resilience journey

12:55 – 13:00       Conclusions

Zdroj: Pathways2Resilience projekt, 3.11.2023, mit