Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia o budúcnosti Európy: Spustenie viacjazyčnej platformy pre virtuálne prepojenie EurópanovDňa 19. apríla 2021 spustila výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy viacjazyčnú digitálnu platformu. Rada je zložená z predstaviteľov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie a vyzýva občanov EÚ, aby sa pomocou platformy, ktorá je k dispozícii v 24 jazykoch, podelili o svoje nápady a názory na to, aké majú od EÚ očakávania. Ich príspevky by sa mali odraziť na budúcom smerovaní a tvorbe politiky EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje otvorenú a inkluzívnu podobu poradnej demokracie, aká nemá v dejinách obdobu. Jej cieľom je dať ľuďom z celej Európy a zo všetkých oblastí života väčší priestor na vyjadrenie svojich očakávaní od Európskej únie, ktoré by potom mali pomôcť navigovať budúce smerovanie a politiky EÚ. Spoločné predsedníctvo sa zaviazalo, že na výsledky konferencie nadviaže opatreniami.

Cieľom platformy je maximalizovať účasť, podporiť diskusiu medzi občanmi a zabezpečiť dostupnosť a transparentnosť Konferencie. Platforma je otvorená pre všetkých občanov EÚ, ako aj pre parlamenty, miestne orgány, inštitúcie a orgány EÚ a občiansku spoločnosť, s podmienkou rešpektovania Charty konferencie.

Platforma ponúka tri hlavné spôsoby interakcie:

  1. ľudia môžu vyjadriť svoj názor na Európu a na zmeny, ktoré považujú za potrebné;
  2. môžu vyhľadávať a zúčastniť sa udalostí, ktoré sa konajú v ich blízkosti alebo online;
  3. môžu organizovať svoje vlastné podujatia a prispievať tak k pokroku a výsledkom Konferencie

S cieľom štruktúrovať príspevky bol v súlade s politickými prioritami Komisie a strategickým programom Európskej rady vybraný zoznam tém, ktorý bol odsúhlasený v spoločnom vyhlásení o konferencii. Medzi tieto témy patria klimatické zmeny a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; Európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Viac informácií:

Zverejnené 22.4.2021, slord