Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia o budúcnosti Európy: Účasť vedcov je kľúčováVedecká rada Európskej rady pre výskum (ERC) vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva vedcov, aby sa zapojili do konferencie o budúcnosti Európy.

Konferencia o budúcnosti Európy je otvorenou platformou pre všetkých, ktorí chcú vyjadriť svoj názor a zapojiť do formovania spoločnej budúcnosti. Platforma vyzýva občanov Európy, aby predložili svoje vlastné predstavy o tom, v akej Európe chcú žiť, a to kombináciou priamej účasti prostredníctvom platformy spravovanej Európskou komisiou, ako aj série diskusií, na ktorých sa zúčastnia náhodne vybraní občania.

ERC poukazuje na to, že budúcnosť Európy bude do veľkej miery závisieť od toho, ako sa jej bude dariť v oblasti výskumu a inovácií. Vedecká rada ERC preto vyzýva európskych vedcov a „všetkých, ktorí veria v pozitívnu silu vedy“, aby sa vyjadrili a podelili sa o svoje nápady, ako všetkými dostupnými prostriedkami zlepšiť vedu.

Vedecká rada ERC bude zo svojej strany ďalej spolupracovať s verejnosťou a propagovať hodnotu výskumu, ktorý vykonávajú príjemcovia grantov ERC. ERC bude:

  • ďalej informovať širokú verejnosť o prínose výskumných pracovníkov financovaných ERC so zameraním na tie, ktoré majú priamy význam pre budúcnosť Európy;
  • oboznamovať širšiu verejnosť s potrebou výskumu na hraniciach poznania, ktorý ERC financuje, a podeliť sa s ňou o vášeň vedcov, ako aj o osobnú angažovanosť, ktorú kariéra vo vede zahŕňa;
  • informovať viac ľudí o tom, ako hraničný výskum zásadne formuje budúcnosť Európy, a tým podnietiť ich záujem o prírodné a humanitné vedy;
  • ukazovať širšej verejnosti rozmanité spôsoby vedeckého výskumu v rôznych oblastiach, ako aj to, aké dôležité je dôkladné vzdelanie v oblasti vedy bez ohľadu na to, či sa človek vydá na akademickú dráhu alebo nie.

ERC bude tiež naliehať na ostatných poskytovateľov finančných prostriedkov na výskum, výskumné organizácie a jednotlivých výskumných pracovníkov, aby pokračovali v podobných kampaniach s cieľom lepšie pochopiť proces, ktorým výskum a inovácie ovplyvňujú spoločnosť.

Celú tlačovú správu ERC nájdete tu.

Ako sa zapojiť do konferencie o budúcnosti Európy?

Zverejnené 9.8.2021, slord