Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020Ministerstvo školstva, vedy, výskmu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Slovenská republika v Horizonte 2020, ktorá sa koná pri príležitosti prvého výročia otvorenia SLORD. Konferencia sa koná pri príležitosti prvého otvorenia SLORD

Informácie o konferencii

Dátum: 16. januára 2015 (9.00-13.30)
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 2. poschodie
Organizátori:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Styčná kancelária SR pre výskumu a vývoj

Základné informácie o podujatí

Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti otvorenia Styčnej kancelárie pre výskumu a vývoj v Bruseli (SLORD). Cieľom podujatia je priblížiť vedcom a výskumníkom dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Účastníci sa budú môcť dozvedieť, ako im môže SLORD pomôcť pri ich snahách participovať v celoeurópskych projektoch. Podujatie by malo byť interaktívne a očakáva sa širšie zapojenie publika.

Cieľom podujatia je priniesť prvé výsledky a skúsenosti s Horizontom 2020, a to v rámci dvoch diskusných panelov.

Prvý panel

Prvý panel „Stratégie účasti v rámcových programoch“ prinesie pohľad zo všetkých hlavných sektorov na to, aké procesy a incentívy nastavujú univerzity, Slovenská akadémia vied a firmy pri účasti v Horizonte 2020. Zároveň má otvoriť diskusiu o tom, čo sú základné prekážky našej participácie v rámcových programoch. Cieľom panelu je identifikovať:
•    najlepšiu prax pri zapájaní sa do Horizontu 2020
•    stratégie aké volia jednotlivé inštitúcie pri účasti v Horizonte 2020
•    motivácia pre inštitúcie a výskumníkov

Druhý panel

Druhý panel „Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania“ má priniesť pohľad vedcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v rámcových programoch, ako aj pohľad postdoktoranda, ktorý získava prvé skúsenosti z projektov. Cieľom panelu je identifikovať:
•    základné predpoklady úspechu v Horizonte 2020
•    skúsenosti s nastavením výziev a prípravou projektov
•    skúsenosti s hodnotením projektov
•    hlavné chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť pri príprave projektov

Pozvánka na podujatie

Program

Registrácia

<a href=1971>Prezentácie

Registrácia na konferenciu je z dôvodu naplnenia priestorových kapacít uzatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Ak sa nemôžete konferencie zúčastniť, tak sme pre vás pripravili live stream. Kapacita live streamu je obmedzená.

Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (1. časť) Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (2. časť)