Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konzultácia k akčnému plánu EÚ na obnovu udržateľných uhlíkových cyklovEurópska komisia má aktuálne otvorenú verejnú konzultáciu o svojom pripravovanom akčnom pláne na obnovu udržateľných uhlíkových cyklov.

Cieľom tejto iniciatívy je vypracovať dlhodobú víziu udržateľných uhlíkových cyklov vrátane zachytávania, ukladania a využívania CO2 v klimaticky neutrálnom hospodárstve EÚ a naštartovať vývoj technologických a prírodných riešení.

Akčný plán v podobe oznámenia Komisie je naplánovaný na december 2021. Oznámenie sa bude zaoberať tým, ako podporiť výskum a zavádzanie technologických riešení a ako vytvoriť konkurencieschopný trh pre priemyselné zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka.

Inovačný fond, projekty LIFE a program Horizont Európa sú dôležitými nástrojmi na podporu ranného vývoja týchto technológií.

Konzultácia je otvorená do 7. októbra 2021 a zapojiť sa do nej môžete tu.

Zverejnené 21.9.2021, slord