Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Krátke návrhy do EIC Accelerator budú môcť byť podané od 8.4.2021. Pozrite sa na podmienkyEurópska komisia spustila novú generáciu Európskej rady pre inovácie 18. marca 2021 a postupne spúšťa systémy na predkladanie krátkych návrhov, nového prvého kroku pre získanie projektov EIC Accelerator. Tieto krátke návrhy budú predkladané prostredníctvom platformy založenej na umelej inteligencii (platforma AI). Platforma AI by mala byť otvorená pre podanie návrhu od 8. apríla 2021.

Nižšie v texte nájdete základné informácie krátkemu návrhu, aby ste sa mohli vopred pripraviť.

Nová schéma EIC Accelerator už nemá formulár projektového návrhu, tak ako to bolo v pilotnej fáze EIC. Žiadatelia zadávajú informácie o svojej inovácii priamo do online platformy založenej na umelej inteligencii (AI platforma).

Krátky návrh bude možné podať kedykoľvek. Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok (v roku 2021 sú plánované na 9. jún 2021 a 6. október 2021).

Krátky návrh bude pozostávať z:

 • súboru otázok vo forme dotazníku, v k žiadateľ sumarizuje svoj návrh a zodpovie sadu otázok o svojej inovácii, potenciálnych trhoch a svojom tíme
 • pitch prezentácie pozostávajúcej z 10 slidov
 • 3-min. videa, ktoré predstaví kľúčový tím (max. traja členovia) a jeho motiváciu

Štruktúra dotazníku pre krátky návrh

AI platforma bude podporný nástroj, ktorý bude pomáhať (nie nahrádzať!) hodnotiteľom pri vzdialenom hodnotení návrhov. Väčšina otvorených otázok má limit 1000 znakov.

Krátky návrh bude pozostávať z nasledovných otázok:

Vaša idea:

 • Aký problém sa snažíte vyriešiť?
 • Aké sú existujúce riešenia a aké sú ich limity?
 • O čo sa pokúšate? Je to produkt, proces, či myšlienka? Popíšte vaše ciele bez využitia žargónu.
 • V čom je vaše riešenie nové v porovnaní s existujúcimi riešeniami?
 • Prečo si myslíte, že bude úspešné? Prečo práve teraz?

Cieľový trh:

 • Aký je váš cieľový trh?
 • Pre koho bude vaša inovácia zaujímavá? Kto sú jej užívatelia? Čo sa zmení pre užívateľov/trhy, ak uspejete?
 • Bude mať vaša inovácia širšie dopady na spoločnosť, hospodárstvo, životné prostredie či klímu? Popíšte ich.
 • Aké výnosy očakávate v prípade úspechu? Kde vidíte firmu o 5 rokov?

Rozvoj produktu:

 • Máte na implementáciu projektu vhodný tím? Ak nie, ktoré kompetencie/zručnosti vám chýbajú a ako ich získate?
 • Máte na implementáciu všetkých partnerov, ktorých potrebujete (akadamický sektor/priemysel/finančný sektor/dodávatelia/distribútori)? Ak nie, čo vám chýba a ako to vyriešite?
 • Aké sú riziká, že neuspejete (technologické/trhové/finančné)?
 • Prečo sa nezaobídete bez EIC? Prečo nevyužijete iné zdroje financovania vrátane národných/regionálnych programov?
 • Koľko bude stáť rozvoj vašej myšlienky? Akú výšku grantu a investície potrebujete z EIC?

Pitch prezentácia

Pitch prezentácia nebude mať vopred danú štruktúru, tak ako v pilotnej fáze EIC. Obmedzená bude iba jej dĺžka na max. 10 slidov.

Pozrite si odporúčania pre prezentácie:

Video prezentácia

 • odprezentujte max. troch kľúčových riadiacich členov vášho tímu
 • zdôraznite motiváciu a angažovanosť tímu a povedzte, prečo je to ten správny tím pre dosiahnutie úspechu
 • odprezentujte projektovú ideu a ako pasuje do stratégie firmy
 • preukážte, že viete, čo je potrebné na dosiahnutie vášho cieľa v zmysle chýbajúcich zdrojov/zručností a pod.
 • ak ste fyzická osoba, zahrňte do videa aj budúcich členov vášho tímu

Do AI platformy vložíte odkaz na vaše 3-min. video, ktoré nemusí byť spracované profesionálom (malo by však mať dostatočnú kvalitu umožňujúcu jeho pozeranie a pochopenie). Dôležitý je jeho obsah. Video nie je predmetom hodnotiaceho procesu. Jeho cieľom je dopĺňať návrh a preukázať kompetencie, odhodlanie a hodnovernosť uvádzaných informácií.

Odkazy a dokumenty

Tu sú odkazy na výzvy, ktoré sú už zverejnené na portáli Funding & Tender Opportunities.

Dôležité dokumenty pre EIC Accelerator

Ďalšie dokumenty a príručky:

Zdroj: InnoNews.blog