Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

LERU víta návrh Európskej komisie na zriadenie HERALiga európskych výskumných univerzít (The League of European Research Universities, LERU) víta návrh na zriadenie Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorého cieľom je posilniť schopnosť Európy pripraviť sa na budúce globálne zdravotné hrozby a krízy a reagovať na ne.

Pandémia COVID-19 ukázala, aké potrebné sú koordinované opatrenia na úrovni EÚ pri reakcii na núdzové zdravotné situácie. Odhalila nedostatky v prognózach vrátane rozsahu dopytu/ponuky, nástrojov pripravenosti a reakcie. Európsky úrad HERA je ústredným prvkom posilňovania európskej zdravotnej únie, ktorý EÚ pomôže lepšie sa pripraviť na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a účinnejšie na ne reagovať tým, že umožní rýchlu dostupnosť potrebných protiopatrení, prístup k nim a ich distribúciu.

LERU podporuje zriadenie HERA ako úplnej komplexnej autority, ktorá spája kľúčové prvky zdravotnej pripravenosti a reakcie pod jednou strechou. LERU taktiež teší, že HERA bude úzko spolupracovať s existujúcimi agentúrami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými orgánmi, ako je WHO, s cieľom reagovať na ohrozenia zdravia, zdieľať znalosti a budovať kapacity v EÚ a na celom svete.

Podľa LERU, Európska komisia správne uviedla, že „znalosti, výskum a inovácie budú kľúčové pre všetky oblasti činnosti HERA“, čo vytvára výbornú príležitosť a dôležitú úlohu pre univerzity v poskytovaní odborných znalostí o nových a vznikajúcich hrozbách; spájanie multidisciplinárnych odborných znalostí, ktoré sú zásadné z hľadiska rozvoja účinnej reakcie na verejné zdravie; a budovanie kapacít prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích a školiacich aktivít v Európe i na celom svete.

Kurt Deketelaere, generálny tajomník LERU, uviedol, že „univerzity zohrali počas pandémie Covid-19 zásadnú úlohu, od vývoja vakcín, modelovania epidemiologických scenárov, komunikácie s verejnosťou a poskytovania odborných znalostí medzi inými. Tešíme sa na spoluprácu s Európskou komisiou, členskými štátmi, priemyslom, občianskou spoločnosťou a ďalšími kľúčovými hráčmi, aby sme zaistili úspech HERA. “

Zdroj: LERU, zverejnené 20.9.2021, slord