Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Manifest o výskume a inováciách pre budúcnosť EurópyViac ako 40 združení zastupujúcich výskum a inovácie v Európe podpísalo manifest “Výskum a inovácie pre budúcnosť Európy”, ktorý má podporiť diskusiu o otázkach výskumu a inovácií v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a mimo nej.

Manifest vyzýva Konferenciu o budúcnosti Európy, aby ‘v nasledujúcich mesiacoch diskutovala a prehĺbila otázky výskumu a inovácií, aby sa výskum a inovácie stali jadrom diskusie o budúcich výzvach a prioritách EÚ’. Medzi signatármi sú okrem iných aj EARTO (Európske združenie výskumných a technologických organizácií), LERU (Liga európskych výskumných univerzít), Združenie európskych univerzít s intenzívnym výskumom, BDI (Konfederácia nemeckého priemyslu) či ERRIN (Európska sieť regiónov pre výskum a inovácie).

Signatári vyjadrujú poľutovanie nad tým, že Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa začala na jar 2020 a teraz vstúpila do svojej rozhodujúcej fázy, nezahŕňa výskum a inovácie medzi vybrané prioritné témy. Signatári zdôrazňujú ústrednú úlohu výskumu a inovácií pre budúcnosť Európy a tvrdia, že bude do veľkej miery súvisieť s výkonnosťou Európy v oblasti vedy a techniky.

V nadchádzajúcich rokoch bude výskum a inovácie rozhodujúci pre riadenie obnovy, pripravenosti a odolnosti Európy, urýchlenie dvojitého ekologického a digitálneho prechodu a podporu ašpirácií EÚ na otvorenú strategickú autonómiu, zdôrazňujú navrhovatelia.

Preto vyzývajú EÚ, aby ‘zvýšila svoje ambície v súvislosti s prebiehajúcim oživením Európskeho výskumného priestoru, navrhla silnejší rámec inovačnej politiky pre nové desaťročie a koncipovala posilnený prístup k verejnému a súkromnému financovaniu výskumu a vývoja, ktorý bude odolný voči Európe’.

Signatári preto považujú otvorený dialóg medzi vedou, technológiou a spoločnosťou za kľúčový na podporu angažovanejšieho a aktívnejšieho zapojenia občanov do činností v oblasti výskumu a inovácií. Manifest je uverejnený na osobitnej webovej stránke researchforeurope.eu a je možné ho podporiť ako organizácia aj individuálne.

Viac informácií:

Zverejnené 26.11.2021, slord