Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mapa potenciálnych regionálnych inovačných partnerovEurópska komisia zverejnila tzv. matchmaking map, mapu vytvárania partnerstiev, nástroj, ktorý má pomôcť zainteresovaným regiónom nájsť relevantných partnerov so záujmom o posilnenie a podporu európskych inovačných ekosystémov. Zobrazené regióny  zareagovali na výzvu na vyjadrenie záujmu v marci 2023.

Táto mapa spostredkuje efektívnejší spôsob hľadania a nadväzovania partnerstiev pre regióny, ktoré majú záujem stať sa súčasťou regionálnych inovačných údolí – Regional innovation Valley. Ide o regióny, ktoré sa zaviazali zlepšiť koordináciu a smerovanie svojich investičných a výskumno-inovačných politík  a spolupracovať na medziregionálnych inovačných projektoch, čím zároveň prispievajú k strategickým prioritám Únie

Na uľahčenie spolupráce mapa zdôrazňuje hlavné záväzky a výzvy, ktorým každý región čelí. Zahŕňa funkciu filtrovania podľa regiónu, krajiny a výkonu (regionálna hodnotiaca tabuľka inovácií)Výzvy na predloženie návrhu z pracovného programu Európske inovačné ekosystémy a Nástroja I3  – Investície do medziregionálnych inovaci  sú otvorené do 17. októbra 2023.

Kancelária SLORD si pre Vás pripravila porovanie týchto dvoch nástrojov v nasledujúcej tabuľke.

Momentálne je do výzvy zapojených 64 oprávnených regiónov.

Zo Slovenska tu môžete nájsť dva regióny, konkrétne Nitriansky a Košičký kraj, ktoré majú záujem o zapojenie sa do výzviev zaoberajúcimi sa zvýšením globálnej potravinovej bezpečnosti a  digitálnej transformácie.

Viac informácií o matchmaking mape nájdete tu.

Zverejnené 27.9. 2023, slord