Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzi 16 víťaznými konzorciami tohtoročnej iniciatívy EIT HEI sú traja slovenskí účastníciEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil 180 organizácií z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (HEI) a podnikov z 38 krajín, ktoré získajú finančné prostriedky vo výške až 12 miliónov EUR na podporu svojich inovačných kapacít so zameraním na hlboké (deep tech) technológie.

Inovácie v oblasti hlbokých technológií sú nevyhnutné pri vytváraní riešení najnaliehavejších globálnych výziev, ktorým Európa čelí. Iniciatíva EIT pre vysoké školy (EIT HEI) sa zaviazala spolupracovať s univerzitami a partnermi na zvyšovaní znalostí v oblastiach Deep Tech, ako je umelá inteligencia, strojové učenie a čisté technológie.

Do tohtoročnej výzvy, ktorá bola uzavretá vo februári 2023, sa prihlásilo 48 konzorcií a výsledkom je, že 16 projektov bude mať k dispozícii maximálne finančné prostriedky vo výške 750 000 EUR. Medzi 16 víťaznými konzorciami tohtoročnej iniciatívy EIT HEI sú traja slovenskí účastníci!

Vďaka rovnomernému rozdeleniu akademických a neakademických organizácií je iniciatíva EIT HEI odhodlaná dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je vytvorenie synergií medzi priemyslom a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na podporu inovácií a podnikania v Európe.

Vybrané projekty iniciatívy EIT HEI priamo podporujú iniciatívu Deep Tech Talent, nový hlavný program EIT, v rámci ktorého sa do roku 2025 má vyškoliť 1 milión talentov v tejto oblasti.

Predstavujeme Vám úspešné projekty so slovenskou účasťou.

BOOSTalent

Osemčlenné partnerské konzorcium BOOSTalent s víziou do roku 2030 :

  • podporiť inovácie v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia; najmä v oblasti letectva, elektroniky, pokročilých materiálov, udržateľnosti a biodiverzity;
  • vytvoriť dlhodobé partnerstvo medzi priemyslom, akademickou obcou a vládou s cieľom rozvíjať špičkové vzdelávacie programy a riešiť klimatickú krízu a otázky udržateľnosti;
  • postaviť vysoké školy do pozície motorov vplyvu v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia.

Medzi členmi konzorcia je slovenský G-Force s.r.o. – klimaticko-technologický investičný program, ktorý buduje klimaticko-technologické centrum na zavádzanie technológií na ceste k čistej planéte.

ABCD – The Alliance of Boundary Crossing for Deep Tech

Konzorcium ABCD pozostáva z univerzít a inkubátorov, ktorého cieľom je :

  • stať sa vedúcou platformou pre inovácie a podnikanie v oblasti technológií na západnom Balkáne;
  • posilňovať podnikateľské myslenie a podporovať začínajúce deep tech podniky;
  • posilniť riadenie projektov, podporovať budovanie kapacít, poskytovať inkubačné služby, vytvoriť silné prepojenie s miestnym inovačným ekosystémom.

DisruptiveHub (DH) je názov slovenskej konzultačnej skupiny, ktorá sa snaží zlepšiť kvalitu života v mestských oblastiach a podieľa sa na konzorciu ABCD.

DETECT ! – Deep Tech Creativity

Konzorcium DETECT! spája vysoké školy silné v oblastiach hlbokých technológií s vysokými školami silnými v programoch súvisiacich s podnikaním s nasledujúcou víziou do roku 2030:

  • vytvoriť  integrálny inovačný ekosystém;
  • zaviesť systematizácie všetkých služieb na podporu inovácií, programov odbornej prípravy a mentoringu;
  • premeniť zúčastnené vysokoškolské inštitúcie na rezervoáre deep tech talentov s podnikateľskými zručnosťami;
  • umožniť vysokoškolským inštitúciám stať sa kľúčovými aktérmi v oblasti inovácií prostredníctvom rozvoja podnikateľskej kultúry.

Slovenská vysoká škola, ktorá je úspešne zapojená do konzorcia je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Viac informácií:

Zverejnené 31.5.2023, slord