Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodný výskumný grantový program pokračujeEurópsky univerzitný inštitút (EUI) a Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)podpísali 24.10.2022 vo Florencii dohodu potvrdzujúcu grantový program Medzinárodného vyšehradského fondu pre výskum v Historickom archíve Európskej únie (HAEU). Tá ročne poskytuje šesť krátkodobých výskumných grantov pre postgraduálnych vedeckých pracovníkov z krajín V4  a z krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.

Tejto dohode predchádzala ročná pilotná fáza, kde bolo pridelených 10 výskumných grantov. V rokoch 2021 a 2022 bolo v rámci dvoch výziev zverejnených HAEU predložených 38 návrhov od žiadateľov z 11 krajín. Úspešní uchádzači dostanú výskumný grant vo výške 5 000 eur na pokrytie všetkých výdavkov na výskum.

 Aj takéto spolupráce predstavujú podľa výkonného riaditeľa IVF Petra Mareša výnimočnú príležitosť pre začínajúcich vedcov a slúžia na budovanie mostov a medzinárodnej akademickej siete. Prvú výzvu na predkladanie žiadostí možno očakávať približne začiatkom roka 2023 s deadlinom 31. mája.

Viac informácií:

Zverejnené 3.11.2022, Slord