Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Memorandum o porozumení medzi EIT a EPOEurópsky patentový úrad (EPO) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) podpísali 5. mája 2022 Memorandum o porozumení s cieľom posilniť spoluprácu v širokej škále otázok duševného vlastníctva a zvýšiť podporu a odbornosť európskych inovátorov a MSP.

Aby sa európskym inovátorom darilo, ich nápady a výtvory musia byť chránené prostredníctvom práv duševného vlastníctva. Často sa však stáva, že existuje medzera v znalostiach, ktorá inovátorom bráni využívať tieto práva.

Vďaka užšej spolupráci na základe Memoranda o porozumení budú EPO aj EIT pracovať ruka v ruke, aby reagovali na potreby svojich zainteresovaných strán, ktoré rýchlo reagujú na meniace sa požiadavky a podmienky dynamického globálneho patentového systému.

Obe organizácie spolupracujú už od roku 2018, pričom EPO sa zúčastňuje na zasadnutiach pracovnej skupiny inovačných spoločenstiev EIT pre duševné vlastníctvo a na zasadnutiach „panelu pre inovácie“ s cieľom poskytovať školenia prispôsobené na mieru v oblasti duševného vlastníctva.

Podpísaným memorandom o porozumení sa EPO a EIT dohodli na príprave konkrétnych činností, projektov a programov, ktoré sa budú realizovať v duchu spolupráce a spoločného záväzku.

Cieľom tejto spolupráce je podporovať inovátorov a podnikateľov v celej Európe pri premene ich nápadov na produkty a služby, a tým vytvárať vysokokvalifikované pracovné miesta a hospodársky rast, a tiež podporovať modernú kultúru duševného vlastníctva v Európe medzi výskumníkmi, inovátormi a podnikateľmi zlepšením ich prístupu k európskemu systému duševného vlastníctva. 

Viac informácií:

Zverejnené 17.5.2022, slord