Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mexiko oznámilo program financovania na podporu úspešných partnerov projektu Horizont EurópaMexická Národná rada pre vedu a techniku (Conacyt) oznámila dňa 23. marca 2022 nový systém spolufinancovania, ktorý poskytne finančnú podporu mexickým partnerom v úspešných projektoch programu Horizont Európa.

Cieľom schémy s názvom „Puerta Horizonte Europa“ je podporiť účasť mexických subjektov na výzvach programu Horizont Európa a posilniť bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Mexikom v oblasti vedy, techniky a inovácií. Puerta Horizonte Europa nadväzuje na program spolufinancovania CONACYT-Horizon 2020, ktorý bol vytvorený v roku 2014.

Očakáva sa, že budú existovať dva spôsoby účasti:

  • V rámci modulu 1 môžu mexické inštitúcie, verejné aj súkromné, podávať žiadosti s vlastnými prostriedkami v rámci širokej škály výziev programu Horizont Európa.

  • V module 2 sa vo výzve určia témy z pracovného programu Horizont Európa v oblasti zdravia, energetiky a ľudskej bezpečnosti. Na obdobie rokov 2022 – 2024 je vyčlenená počiatočná alokácia vo výške jedného milióna eur zameraná na 8 projektov s maximálnou alokáciou 125 000 eur na projekt. Prostriedky sa budú rozdeľovať podľa poradia prijatých projektov. Preto projekty, ktoré sa zúčastňujú prostredníctvom modality 2, musia pri podávaní žiadostí do výzvy programu Horizont Európa zaručiť, že majú vlastné zdroje.

Viac informácií:

Zverejnené 1.4.2022, slord