Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mimoriadna grantová výzva Horizon Europe v oblasti výskumných infraštruktúrV reakcii na pretrvávajúcu pandémiu zverejnila Európska komisia mimoriadnu grantovú výzvu v oblasti výskumných infraštruktúr. V rámci tejto výzvy budú otvorené dve špecifické akcie s cieľom mobilizovať výskumné infraštruktúry tak, aby boli schopné reagovať na epidémie infekčného pôvodu a vznikajúce život ohrozujúce patogény. Výzvou je podpora a umožnenie rýchlej reakcie na šírenie variantov SARS-CoV-2 a pandémie COVID-19 na strane výskumu.

Ide o osobitnú výzvu s cieľom riešiť výnimočnú núdzu a preto je čas na prípravu projektového návrhu skrátený a uskutočňuje sa za odlišných podmienok ako štandardná výzva na predkladanie návrhov. Granty budú udelené bez vyhlásenia výzvy na predkladanie návrhov na základe čl. 195(b) Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ 2018/1046.

Výzva pre projektové návrhy je otvorená pre všetky oprávnené subjekty, no zohľadňuje sa v nej potreba rýchleho a efektívneho dosiahnutia základných cieľov s prihliadnutím na výnimočné okolnosti (mimoriadna naliehavosť spojená s pandémiou COVID-19).

Výzva je zverejnená na portáli Funding & Tenders Portal. Návrhy budú podávané pomocou určenej sekcie. Oficiálne otvorenie výzvy je naplánované na 13. apríla 2021.

Výzva s rozpočtom 33 miliónov EUR sa skladá z dvoch akcií. V každej z nich bude vybraný 1 projekt.

  1. Zdieľanie FAIR a otvorených dát s cieľom podporiť pripravenosť Európy na COVID-19 a iné pandémie infekčného pôvodu (RIA, rozpočet 12 miliónov EUR, uzávierka 6. máj 2021)
  2. Služby výskumných infraštruktúr podporujúce rýchlu reakciu výskumu na COVID-19 a iné pandémie infekčného pôvodu (RIA, rozpočet 21 miliónov EUR, uzávierka 6. máj 2021)

Dokument (špeciálny pracovný program) obsahujúci texty výzvy nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 7.4.2021, slord