Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá: Informačný balíkEurópska komisia sprístupnila informačný balík pre mestá s komplexnými informáciami o misii „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“.

Súbor informácií sa skladá z dvoch častí:

  • Časť I („Porozumenie misii miest“) je praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii, ktorú Komisia plánuje adresovať mestám v druhej polovici novembra.

  • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta. Časť II má slúžiť ako usmernenie až počas implementácie misie.

K dispozícii je aj dokument s často kladenými otázkami, ktorý obsahuje odpovede na otázky položené účastníkmi počas webinára „Misia klimaticky neutrálnych a inteligentných miest“, ktorý sa konal 1. októbra 2021. Toto je živý dokument, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Výzva na vyjadrenie záujmu umožní mestám prejaviť svoj záujem stať sa v rámci misie klimaticky neutrálnymi do roku 2030 a predložiť informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality.

Mestá sa už teraz môžu predbežne registrovať.

Registrácia bude potrebná na prístup k dotazníku, ktorý budú musieť mestá vyplniť, aby si mohli podať návrh do výzvu na vyjadrenie záujmu. Registrácia je možná kedykoľvek pred alebo po otvorení výzvy. Mestá, ktoré sa predregistrujú, dostanú odkaz na dotazník e-mailom po spustení výzvy na vyjadrenie záujmu.

Viac informácií

Informačný balík (Info Kit) pre mestá

Zverejnené 2.11.2021, slord