Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mladí slovenskí vedci žnú ďalší medzinárodný úspechPočas slávnostného odovzdávania cien v 34. ročníku najprestížnejšej súťaži EÚ pre mladých vedcov Contest for Young Scientists (EUCYS) v Bruseli, získali Alex Kanderka a Jozef Jabczun pozoruhodné tretie miesto.

Spomedzi  136 nádejných mladých vedcov vo veku od 14 do 20 rokov si Slováci odnášajú bronzové ocenenie za ich projekt – Sorpcia a fytoremediácia  PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín. Kvalifikáciu na toto európske finále súťaže  im prinieslo víťazstvo v národnej vedeckej súťaži – Festival vedy a techniky Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)  2022 v Bratislave.

Celkovo bolo  na súťaži odprezentovaných 85 rôznych projektov z 36 krajín. Víťazné projekty si rozdelili spolu 62 000 € na odmenách, vrátane štyroch 1. cien 7 000 €, štyroch 2. cien 5 000 €, štyroch 3. cien 3 500 €.

Sútaž EUCYS je iniciatívou Európskej komisie a poskytuje študentom príležitosť súťažiť s najlepšími zo svojich rovesníkov s podobnými schopnosťami a záujmami v oblastiach biológie, chémie, informatiky, inžinierstva, životného prostredia, matematiky, medicíny, fyziky a spoločenských vied.

Zároveň slúži táto súťaž ako vynikajúca platforma na podporu kariéry mladých študentov vo výskume a inováciách tým, že im dáva príležitosť vymieňať si informácie s inými študentami a získať poradenstvo od odborníkov na európskej úrovni. Jedným z hlavných cieľov EUCYS je tiež podporiť účasť mladých vedeckých pracovníčok vo výskume a inováciách, keďže v oblastiach vedy, techniky, inžinierstva a matematiky sú stále nedostatočne zastúpené. Tento rok sa zo 136 účastníkov zúčastnilo súťaže 50 mladých žien.

EUCYS je taktiež súčasťou akcií na rozšírenie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) financovaných v rámci programu Horizont Európa.

Viac o 34. ročníku suťaže súťaži si môžete prečítať tu.

Internetová stránka súťaže.

Zverejnené 25.9. 2023, slord