Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mobilizing Universities of Applied Sciences for Horizon 2020



4.2. 2015 sa v Brusseli uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá mala za cieľ poukázať na možnosti a príležitosti, ktoré Horizont 2020 ponúka vysokým školám so zameraním na aplikované vedy. Okrem mnohých zástupcov univerzít a výskumných organizácii, boli účastnikmi zástupcovia tiež Európskej komisie a v rámci večernej panelovej diskusie vystúpil so svojim príspevkom aj generálny riaditeľ Robert Jan-Smits z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie v EK.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť tu.