Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Moldavsko sa stalo asociovanou krajinou k programu Horizont EurópaDňa 27. októbra 2021 bol dokončený proces asociácie Moldavskej republiky k programu Horizont Európa.

Moldavskí výskumníci a inovátori sa teraz môžu zúčastňovať na programe pre výskum a inovácie v hodnote 95,5 miliardy EUR za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.

Komisárka Mariya Gabriel a predsedníčka vlády Moldavskej republiky Natalia Gavrilița podpísali v Bruseli dohodu o asociácii k programu Horizont Európa. Táto spolupráca podporuje “globálny prístup k výskumu a inováciám” a ďalej posilňuje spojenectvo medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou s cieľom plniť spoločné priority, ako je napríklad dvojitý ekologický a digitálny prechod.

Moldavské úspechy v oblasti výskumu a inovácií sú viditeľné najmä v oblastiach výskumných infraštruktúr, zdravia a IKT. Príklady projektov sú: GÉANT, vytváranie dôležitých výskumných sietí na podporu vedeckej spolupráce a prístupu; projekt RED-Alert, online systém monitorovania obsahu v boji proti terorizmu; projekt Parenting for Lifelong Health (PLH), prevencia a liečba duševného zdravia u detí; projekt CARE, vytváranie štruktúr na výmenu poznatkov v boji proti HIV/TB/HCV a projekt BLACK SEA HORIZON, zlepšovanie spolupráce a dialógu v oblasti STI medzi a čiernomorským regiónom prostredníctvom spoločného programu.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 8.11.2021, slord