Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Monitorovacia správa projektov ESFRI za rok 2016Fórum ESFRI dňa 13. októbra 2021 zverejnilo správu, v ktorej zhrnulo celkové závery a odporúčania z monitorovania projektov ESFRI za rok 2016, ktoré sa skončilo v júni 2020 v rámci prípravy plánu ESFRI na rok 2021.

Počas monitorovacieho procesu vykonávali pracovné skupiny (WG) ESFRI zložené z príslušných strategických pracovných skupín (PS) a implementačnej skupiny monitorovanie projektov ESFRI za rok 2016:

  • ACTRISVýskumná infraštruktúra pre aerosóly, oblaky a stopové plyny (hlavná pracovná skupina: životné prostredie)
  • DANUBIUS-RIMedzinárodné centrum pre pokročilé štúdie riečno-morských systémov (hlavná pracovná skupina: životné prostredie)
  • EMPHASISEurópska infraštruktúra pre viacrozmernú fenomiku a simuláciu rastlín (hlavná pracovná skupina: zdravie a potraviny)
  • E-RIHSEurópska výskumná infraštruktúra pre vedu o kultúrnom dedičstve (hlavná pracovná skupina: sociálne a kultúrne inovácie)
  • ESTEurópsky slnečný teleskop (hlavná pracovná skupina: fyzikálne vedy a technika)
  • KM3NetKM3 Neutrínový teleskop 2.0 (hlavná pracovná skupina: fyzikálne vedy a technika)

Monitorovanie bolo zamerané na analýzu stavu implementácie týchto šiestich projektov ESFRI s odvolaním sa na minimálne kľúčové požiadavky na fázu implementácie, ako sa uvádza v príručke k plánu ESFRI na rok 2021. V tomto dokumente sa odrážajú závery podrobnej analýzy vykonanej Výkonnou radou ESFRI.

Správu je možné stiahnuť tu:

Zverejnené 21.10.2021, slord