Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Možnosť získať prístup k prvotriednym laserom, prístrojom a zariadeniam Extreme Light InfrastructureExtreme Light Infrastructure (ELI)/Infraštruktúra extrémneho svetla vyhlasuje prvú výzvu pre používateľov ELI, ktorá je otvorená pre všetkých výskumníkov z Európskeho výskumného priestoru a z celého sveta.

ELI je prestížna medzinárodná výskumná infraštruktúra na svete založená na laseroch. Zariadenia ELI poskytujú prístup k širokej škále špičkových laserových systémov a sekundárnych zdrojov s vysokým výkonom. To umožňuje špičkový výskum a nové režimy fyziky s vysokou intenzitou vo fyzikálnych, chemických, lekárskych a materiálových vedách.

Aktuálna výzva zahŕňa všetky tri zariadenia ELI vďaka úzkej spolupráci medzi ELI ERIC a Národným inštitútom fyziky a jadrového inžinierstva „Horia Hulubei“ (IFIN-HH) a podpore projektu IMPULSE programu Horizont 2020.

Potenciálni používatelia majú možnosť vykonávať niektoré z prvých najmodernejších experimentov na:

Úspešní žiadatelia získajú prístup k infraštruktúram od októbra 2022 do marca 2023. Informácie o kapacite jednotlivých prístrojov počas tohto obdobia poskytnú kontaktné osoby pre jednotlivé prístroje. Odporúča sa ich kontaktovať ešte pred podaním žiadosti. Vedeckú hodnotu návrhov posudzuje programový poradný výbor ELI (PAC), ktorý pozostáva z nezávislých vedeckých odborníkov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. augusta, 12:00 SEČ. Predkladajú sa prostredníctvom ELI ERIC User portal.

Bližšie informácie

Zdroj: ELI ERIC, 20.6.2022, mob