Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Science-Policy pitch competitionVšeobecné informácie

Súťaž Science-Policy pitch poskytuje účastníčkam a absolventkám Akcií Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) príležitosť predstaviť vedeckej komunite svoje inovatívne nápady a projekty, ktoré približujú vedu k tvorbe politík. Podávanie prihlášok je teraz otvorené.

Súťaž odprezentuje kvalitu, rozmanitosť a vášeň najinovatívnejších myslí participujúcich na programe. Prostredníctvom 3-minútových pitch-prezentácií 15 súťažiacich vysvetlí, ako ich výskum prispieva k priblíženiu vedy a tvorby politík. Potom budú na mieste odpovedať na otázky vysokokvalifikovanej  poroty zloženej z odborníčok/odborníkov z akademickej obce, podnikov a verejnosti.

Súťaž sa uskutoční 14. a 15. novembra 2023 v rámci konferencie španielskeho predsedníctva MSCA v Tolede v Španielsku, ktorú spoluorganizujú Európska komisia a Španielska nadácia pre vedu a techniku (FECYT). Podujatie sa bude vysielať online.

Podmienky súťaže

Vybrané súťažiace predstavia vo svojich pitch-prezentáciách tému výskumu, inovatívny projekt, sociálnu iniciatívu, produkt, službu alebo nápady v týchto oblastiach.

  • Prispievanie k širším politickým prioritám EÚ: Projekty MSCA s výsledkami výskumu, ktoré sú relevantné pre politické priority Európskej komisie;
  • Skúsenosť s tvorbou politík: Projekty MSCA vrátane vyslaní, stáží a/alebo krátkodobých pobytov v organizáciách spojených s tvorbou politiky;
  • Uľahčenie tvorby politík založenej na dôkazoch: Projekty MSCA vrátane činností zameraných na šírenie a využívanie výstupov výskumu smerom k zainteresovaným stranám v oblasti politiky.

Súťažiace budú musieť preukázať, ako je ich projekt prepojený s politikou cez opatrenia, akými sú:

  • aktivity zamerané na informovanie a angažovanie;
  • kontakty s tvorcami politiky, verejnými organizáciami alebo občianskou spoločnosťou;
  • organizovanie vyslaní, stáží, výmenných pobytov v relevantných organizáciách;
  • vývoj nápadov, produktov alebo služieb, ktoré prispievajú k prioritám politiky.

Porota bude okrem iného hodnotiť kritériá:

  • ako súťažiace ilustrujú prínos svojho výskumu k jednej či viacerým politickým prioritám EÚ;
  • originálne a inovatívne aspekty projektu;
  • podanie a kvalita pitch-prezentácie.

Súťažiace budú mať priestor na prezentáciu svojich riešení a nápadov na adresovanie niektorých z najnaliehavejších problémov súčasnosti. Budú pozvané na cestu do Toleda, kde prednesú svoje návrhy, pričom cestovné náklady a ubytovanie uhradí Európska komisia. 

Súťažiace sa zúčastnia na profesionálnych skupinových a individuálnych tréningoch, aby si pred súťažou precvičili svoje komunikačné a prezentačné schopnosti a maximalizovali vplyv svojich projektov a ich prepojenie s tvorbou politiky. Dostanú tiež tipy, ako predniesť presvedčivú prezentáciu, komunikovať vedecký výskum a pripraviť efektívne prezentácie.

Prihlášky 

Prihlasovať sa môžu účastníčky a absolventky zo všetkých akcií Marie Skłodowskej-Curie. Oprávnené pre účasť sú začínajúce a skúsené výskumníčky a zamestnankyne vo výskume pracujúce v oblasti výskumu a inovácií v rámci grantov MSCA, alebo absolventky, ktoré ukončili svoje štipendium pred menej ako 3 rokmi a zúčastňujú sa/podieľali sa na akomkoľvek projekte MSCA.

Výskumníčky, ktoré boli vybrané v predchádzajúcich súťažiach alebo oceneniach MSCA, sa nemôžu prihlásiť znova. Bližšie informácie k podaniu prihlášok na oficiálnej pod-stránke podujatia.

Uzávierka prihlášok je 30. Júna 2023 o 12:00. 

Viac informácií:

Zverejnené 15.6.2023, slord