Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nadnárodná výzva spoločného programu JPND: „Pochopenie mechanizmov nefarmakologických intervencií“Spoločný program EÚ pre výskum neurodegeneratívnych ochorení (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND) má otvorenú nadnárodnú výzvu na predkladanie výskumných projektov s názvom „Pochopenie mechanizmov nefarmakologických intervencií“.

Hoci sa neurodegeneratívne ochorenia uznávajú ako multifaktoriálne syndrómy, medzi biomedicínskymi a psychosociálnymi prístupmi existuje len malá interakcia. V dôsledku toho je stále potrebný výskum mechanizmov nefarmakologických intervencií, napr. na molekulárnej alebo bunkovej úrovni.

Cieľom tejto výzvy je financovať spoločné projekty, ktoré skúmajú pochopenie biomedicínskych, psychologických a/alebo sociálnych mechanizmov nefarmakologických intervencií s cieľom identifikovať potenciálne ciele pre lepšiu personalizovanú intervenciu alebo kombináciu farmakologických a nefarmakologických intervencií.

Výzva na predkladanie návrhov má rozpočet 19 miliónov EUR, ktorý je k dispozícii výskumným pracovníkom zo zúčastnených krajín vrátane Slovenska. Zahŕňa dvojstupňový postup podávania žiadostí. Termín na predloženie náčrtov projektov (predbežných návrhov) je 1. marec 2022.

Text výzvy a podrobnosti o predkladaní návrhov

Uplatňujú sa kritériá oprávnenosti špecifické pre jednotlivé krajiny.

Disponibilný rozpočet pre účastníkov zo SR je 450 000 EUR. Predpokladá sa financovanie 1-3 výskumných tímov. Všetky špecifické podmienky pre účastníkov zo SR nájdete tu.

Viac informácií o JPND na webstránke tu. Viac o JPND v slovenčine tu.

Zverejnené 18.1.2022, slord