Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nájdite si partnerov pre kolaboratívne projekty Horizon Europe: Partnerské podujatia Európskej komisieOkrem série informačných dní, ktoré organizuje Európska komisia k jednotlivým oblastiam programu Horizon Europe, sa môžete bezplatne zúčastniť aj tematických partnerských podujatí.

Na týchto podujatiach vo forme partnerských búrz môžete potenciálnym partnerom prezentovať vaše kapacity alebo sa si vybrať zaujímavých partnerov na online stretnutia.

Zoznam partnerských podujatí nájdete nižšie. Na partnerské podujatia je potrebná registrácia na predmetnom odkaze:

Informačné dni Európskej komisie k programu Horizon Europe

Desaťdňové podujatie v trvaní od 28. júna do 9. júla 2021 poskytne potenciálnym žiadateľom a ďalším zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a inovácií EÚ príležitosť získať informácie o novinkách, hlavných nástrojoch financovania a procesoch programu Horizon Europe.

  • 28. jún – Európske výskumné infrastruštruktúry
  • 20. a 30. jún – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • 30. jún – Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  • 1. júl – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • 1. júl – Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
  • 2. júl – Klaster 1: Zdravie
  • 5. a 6. júl – Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • 7. a 8. júl – Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • 9. júl – Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Všetky informačné dni bude možné sledovať bez registrácie (okrem Klastra 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť).

Webstránku podujatia a všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: Európska komisia a InnoNews.blog, zverejnené 18.6.2021, slord